Nyckelinformation på Saltå Kvarns ”kontorstavla”

Notis · 2017-02-28

I början av februari deltog en stor grupp på Saltå Kvarn i Järna med varierande arbetsuppgifter inom ”kontorsprocesserna”. Dagen omfattade både teori och ett studiebesök vid pilotområdets tavla i Kvarnen.

Därefter gjordes en ansats till att fånga de olika rollernas gemensamma behov av informationsutbyte vid en daglig styrnings-tavla samt en nyttig och uppskattad processkartläggning av order-/leveransprocessen. Avslutningsvis enades gruppen om ett antal nyckelinformationer att följa upp på sin tavla. Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer