Nyckeln bakom en stabil utveckling

Ledare · Stina Wollenius · Koncernchef Glasgruppen · 2018-10-31

Jag har snart varit med i Produktionslyftets styrelse i ett och ett halvt år och det är både spännande och roligt att se hur det pågår intensiva diskussioner med andra satsningar kring hur vi tillsammans på bästa sätt kan nå ut till små och medelstora företag (SMF) i Sverige. Det är bra dialoger och insikter om hur verkligheten ser ut för våra SMF, något jag själv lever med dagligen. För många företagare kan det upplevas förvirrande med alla olika initiativ som finns för att stärka industrin, så det är ur mitt perspektiv ett mycket viktigt och nödvändigt arbete.

Syftet med Produktionslyftet är att skapa förändringsförmåga, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna ta till sig möjligheterna som den nya tekniken och digitaliseringen innebär. Förmågan att ta till sig och nyttja nya tekniker är nödvändigt för en långsiktig konkurrenskraftig svensk industri, vilket är det vi alla brinner och kämpar för. De olika satsningar som pågår parallellt inriktar sig på olika delar i utvecklingen av ett företag, men för att skapa en ökad konkurrenskraft på riktigt behöver Lean och digitalisering gå hand i hand. Dessutom tycker jag att erbjudandet ut till företagen behöver vara flexibelt och utgå från företagets individuella förutsättningar. Det ställer höga krav på hur vi organiserar oss inom de olika satsningarna, men även hur vi samordnar oss över gränserna. Personligen anser jag att gränserna skulle behöva suddas ut och jag är därför väldigt positiv till de dialoger som förs kring samordning och samarbete; Produktionslyftet, Smart industri, KickStart och Indigo är bara några av de fantastiska erbjudanden som företagen nås av. Min övertygelse är att vi genom att samordna dessa och andra initiativ skapar bättre förutsättningar för företagen att få stöd utifrån sina unika förutsättningar och därmed stärka sin långsiktiga förändringsförmåga och konkurrenskraft.

Inom Glasgruppen är vi inne i ett både spännande och kritiskt skede då två av våra företag avslutade Produktionslyftets 18-månaders program i somras. Vi driver nu arbetet vidare på egen hand och det sker på lite olika sätt i de olika bolagen inom gruppen. På många håll finns det en stor efterfrågan och höga förväntningar från medarbetarna på ett fortsatt högt utvecklingstempo, vilket skapar en enorm kraft framåt. På andra håll är vi fortfarande personberoende vilket vi måste jobba oss bort ifrån. Kraften ska finnas i hela organisationen har vi lärt oss genom Produktionslyftet. Nu, tillskillnad från för ett par år sedan, har vi dock en plattform att utgå ifrån och det tillsammans med suget inifrån verksamheterna sporrar alla inblandade att fortsätta framåt – detta är inte något som bara drivs av ledningen utan det är ett gemensamt tryck över hela bredden. Det är snarare så att ledningen knappt hinner med i svängarna på vissa håll med tanke på allt som våra medarbetare vill genomföra. Vi har nu även vänt blickarna mot de möjligheter som digitalisering och automation ger oss och med Produktionslyftets metodik i grunden har vi börjat ta oss an detta på egen hand. Även vi har en samordningsutmaning framför oss då vi inom Glasgruppen vill synkronisera oss mer i framtiden för att använda vår styrka som företagsgrupp bättre. Här ser vi fantastiska möjligheter i och med digitaliseringen och den struktur vi skapar genom Lean.

Den avslutande fasen i Produktionslyftsarbetet syftar till att stärka ledarskapet för att säkerställa en fortsatt Lean-utveckling även efter att Produktionslyftets coacher avvecklats. Detta resulterade för oss i en ny ledarskapsfilosofi som vi nu spinner vidare på där det gäller att leva som vi lär. Vi drog därför igång ett individuellt coachningsprogram innan sommaren för att säkerställa att alla ledare och nyckelpersoner får stöd att utveckla sitt ledarskap i relation till Glasgruppens ledarskapsfilosofi. Att ledarskapet är avgörande för den framtida förändringsförmågan är solklart liksom att vår förändringsförmåga stärkts genom Produktionslyftet. Nu ser vi fram mot en spännande och digital framtid som jag personligen hoppas vara med och påverka både genom min roll inom Glasgruppen som genom mitt engagemang i Produktionslyftet!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer