Nyckeltalspåverkande utmaningar

Notis · 2018-02-26

Team Verkstad är ett service- och reparationsföretag av tunga fordon. Företaget ligger i Partille och har cirka 30 anställda. Fas 1 i Produktionslyftets Lean-resa är genomförd och en pilotgrupp har nu formats. Medlemmarna i pilotgruppen på Team Verkstad reflekterade i början av februari över Lean-spelet de genomfört med tanke på förbättringar i laget och att driva förändringsarbetet mot nyckeltalen. Det blev en intressant diskussion om pilotområdets utmaningar och vilka nyckeltal som dessa utmaningar verkligen påverkar. De har även utvecklat sin tavla för daglig styrning. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer