Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Flöde från förfrågan till offert

Notis · 2021-04-20

Hos Nominit i Värnamo var det i slutet av mars det valda pilotområdets pilotgrupp som körde pulsmötet med en uppdaterad tavla. Det var en ny operatör som ledde mötet med bra flyt, bra jobbat! Ett nytt pilotområde inom administration har startats upp med fokus på flödet från förfrågan till offert. En övning med nuläge, framtid, hinder och första steg genomfördes. På bilden en engagerad Slobodan. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Tekniksworkshoppar över hela landet

Notis · 2021-04-16

Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Här kan forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet mötas under en dag. Bilden är från en teknikworkshop om cirkulär ekonomi i slutet av mars. Det är RISE i samverkan med IUC-nätverket som arrangerar dessa över hela landet och närmast, den 20 april, är det en Teknikshop om kollaborativa robotar och automationsstrategier – anmäl dig här, Zoom-länk skickas ut före workshoppen. Här kan du se hela utbudet vilket uppdateras kontinuerligt. Mer information har Roger Lundin.

Pilotfokus på daglig styrning

Notis · 2021-04-13

Hos WR Controls i Timmele har det varit ett dagligt fokus på stopptidsuppföljning. Pilotgruppen har fokuserat på störningar med problemlösning för att identifiera grundorsaken. Arbetet löper på smidigt med ett stort engagemang i gruppen. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Tavla med tydlighet

Notis · 2021-04-09

Stacke Mattsson i Gnosjö avrundade mars månads Produktionslyftsarbete med en mer komplett tavla, där det ändå finns en förbättringspotential kring förtydligandet av avvikelser. På tavlan är det rött eller grönt som gäller; ”det går bra” eller ”vi behöver hjälp”. Mycket handlar om kommunikation, något de adresserar inför kommande träff – ett mycket bra arbete så långt där alla i styrgruppen demonstrerar samsyn på ett imponerande sätt. Mer information har Daniel Gåsvaer.

Inspiration kring automation

Notis · 2021-04-06

DeltaNordic är ett tidigare Produktionslyftsföretag som valt att gå vidare med att automatisera sina värdeskapande processer. Som stöd i det arbetet har de tagit hjälp av Robotlyftet och deras automationscheckar, vilket ger möjlighet till ett både kunskapsmässigt och ekonomiskt stöd. Här kan du se en kort inspirationsfilm från DeltaNordic!

Resiliens – buzzword och botemedel

Notis · 2021-04-01

Hela världen letar efter halmstrån för att klara pandemin, klimatkrisen och ett antal geopolitiska spänningar. Då dyker begreppet resiliens upp som ett buzzword och botemedel. Professor Johan Stahre vid Chalmers förklarar begreppet, som blivit något av EUs nya favoritord, och varför det är så viktigt att ta till sig i vårt framtida arbete. Han belyser också risken med att tolka Lean som en alltför ”mager” verksamhetsstrategi … Läs Johans text här!

Lean Forums konferens i oktober

Notis · 2021-03-30

Den 12-13 oktober 2021 arrangeras Lean Forums Konferens och som vanligt blir det fullt fokus på utveckling, Lean-arbete och förbättringar. Under konferensen delas också Svenska Leanpriset ut, vars ansökan är öppen ända till april. Planeringen är i full gång och den som har idéer eller tips på intressanta företag är välkommen att dela med sig till Lean Forums kansli. Intresserad av att söka? Här hittar du all information.

IUC Sveriges breda kursutbud i automation

Notis · 2021-03-26

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar. Automation kan också ge möjlighet till ökad flexibilitet vilket gör det möjligt att ta fler typer av affärer. IUC Sverige erbjuder en rad seminarier där de utforskar hur automatisering kan vara till nytta för just din verksamhet. Under våren och sommaren 2021 erbjuder IUC Sverige genom projektet Robotlyftet möjligheten att lära sig mer om vägen till framgångsrik automation. Syftet är att ge små och medelstora industriföretag över hela landet möjligheten att träffas, få veta mer och bolla idéer, tankar och frågeställningar om automation tillsammans med coacher och experter – se hela utbudet här! Mer information har Jenny Bramell.

”På Sanco ställer vi inte in – vi ställer om”

Notis · 2021-03-23

Sanco i Örnsköldsvik AB i Arnäsvall inledde sin Produktionslyftsresa vid årsskiftet, en arbetsstart som givetvis påverkats av den pågående pandemin. Önskan hade varit en tradtitionell start med Fas 1 men istället fick de växla om till digital mötesmetodik och coachning. Läs om hur de på ett smidigt sätt klarat omställningen – ytterligare information har Moa Hedestig.

Läs om Sancos digitala omställning

Inspirera genom att gå före och visa vägen

Notis · 2021-03-22

Det var ett lyckat avslut på Fas 1 hos Hydal Aluminium i Vetlanda under mars. Företaget har verkligen fått ihop helheten kring hur allt hänger samman inför kommande faser. Mycket av fokus har legat på ledarskap och att vända på pyramiden. Ledningen med VD i spetsen kommer att påbörja daglig puls i samtliga processer, ett inspirerande sätt att gå före och visa vägen. Mer information har Christian Silvasti.

Partner

Intressenter och finansiärer