Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Dags för cirkulär ekonomi

Notis · 2018-09-18

Nu ställer industrin om till en cirkulär ekonomi – det var temat på det inspirationsseminarium som genomfördes den 18 september på Mälardalens högskola i Västerås. Bland föreläsarna fanns Dan Carlsson, Anna-Karin Jönbrink och Sasha Shahbazi från Swerea IVF, Dag Duberg från Tarkett och Ann-Sofie Granzell från CirEko. Ett 15-tal personer hade anmält sig till det högaktuella seminariet som på ett naturligt sätt knyter an till Lean, vilket också Dan lyfte i sin presentation. Sedan förklarade Anna-Karin och Sasha hur företag kan skapa lönsamhet med utgångspunkt från den cirkulära ekonomin och Dag berättade därefter om ”Att se guld och gröna skogar där andra ser avfall”. En mycket inspirerande halvdag som följdes upp med ett motsvarande eftermiddagsarangemang i Köping. Mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Nyttig flödeskartläggning

Notis · 2018-09-12

I början av september kartlade VBG Truck Equipment i Vänersborg sitt värdeflöde vilket inledddes med en kort genomgång av olika begrepp som cykeltid, takttid och genomloppstid samt vad i kedjan som är värdeskapande och hur variation i operationernas cykeltider påverkar lager och genomloppstid. Kartläggning visade nyttan av att gå ut ”på golvet” och se hur saker och ting fungerar i verkligheten. Bilden är från ett tidigare Lean-spel. Mer information har markus.lundgren@produktionslyftet.se.

Automation Expo i Luleå

Notis · 2018-09-11

Det var ett utomordentligt väl genomfört Automation Expo den 3 september i Luleå för PILARs pilotprojekt automationsutmaningen i Robotlyftet. Kontaktperson Anders Högström är klart värd att lyfta med sin återkoppling kring de 110 personer som deltog varav omkring 70 från olika företag. 15 företag ställde ut på själva expot. På intresselistan anmälde sig 12 personer från 10 små och medelstora företag – kul! Huvudansvarig för PILAR är Martin Hedman, VD för IUC Sverige, och det är Tillväxtverket som finansierar projektet. Kontakter där är Jens von Axelson och Björn Langbeck. På bilden Produktionslyftets Lean-coach Anders Sörqvist med kollega Jennie Söderlind från iTid. Mer information har anders.hogstrom@iucnorr.se.

Utvecklar ledarskapet

Notis · 2018-09-07

Cogra i Älvängen strax utanför Göteborg har etablerat sin plan framåt efter sin 18-månadersresa med Produktionslyftet med fokus operatörsunderhåll för att minimera driftstörningar. Inom företaget har kommunikationen och en ökad förståelse av företagets utmaningar förbättrats under Lean-resan. Att tänka i flöden och driva förbättringar på ett mer strukturerat arbetssätt har blivit mer självklart i organisationen. De ser en stor potential framöver och har anställt fyra nya medarbetare. De kommer dessutom att utveckla ledarskap i företaget och kommer med detta i åtanke medverka i Produktionslyftets ledarskapsutbildning. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

”Var öppen och tänk utanför boxen”

Notis · 2018-09-05

Acron i Anderstorp har precis påbörjat sin resa med Produktionslyftet med en tydlig inriktning som kräver både samsyn, tid och engagemang – vilket de är väl medvetna om. Några nyckelfraser från introduktionen av arbetet var ”jobba smartare, inte hårdare”, ”vara öppen och tänka utanför boxen” och ”att alla vet det de behöver veta och har förstått. Allt tyder på en lika spännande som intressant resa! Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

Frigjord tid för hållbara produkter och tjänster

Ledare · Jöns Wahlström · VD · Oskarshamn Energi AB · 2018-08-31

Vi verkar i en relativt traditionell bransch där det förra århundradet ”bara” handlat om att sälja kilowattimmar. När vi nu är mitt i skapandet av det hållbara samhället med ny energiteknik och digitalisering skapas massor av nya möjligheter för vår bransch – elbilar, solceller, vindkraft, smarta elnät … – och med den kraft vi skapar genom Produktionslyftet ska vi jobba ännu närmare kunderna och tillsammans utveckla nya spännande energilösningar för ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle!

Läs Jöns ledare här

Lärande och medarbetardriven innovation hos SMF

Artikel · 2018-08-31

I en studie av Linköping universitets och Helix Competence Centre från 2017 undersöktes hur Produktionslyftets arbete med kompetensutveckling samordnas med den dagliga verksamheten i små och medelstora företag (SMF). Med utgångspunkt i forskningen från fyra medverkande företag kunde de konstatera bättre förutsättningar för både lärande och medarbetardriven innovation och att detta bidragit till produktionsförbättringar i företagen.

Läs mer om studien här!

Anmäl dig till Förändringsledare och coach

Notis · 2018-08-30

Det är snart dags för nästa start av Förändringsledare och coach. Kursen startar den 2 oktober och det är hög tid att anmäla sig. Det är många som uppskattat sitt deltagande och tidigare kursdeltagaren Josefin Eriksson på Contiga säger bland annat att ”… erfarenhetsbytet mellan alla kursdeltagare … gav både många insikter och mycket igenkänning, en källa att dra lärdomar ur – både kring hur andra löst problem och lärt sig lyfta det positiva.”

Läs mer om kursen här med fler citat

EU hyllar svenska digitaliseringsprojekt

Notis · 2018-08-13

Med pilotprojektet Digilyftet introducerades ett framgångsrikt koncept för att stödja små och medelstora företag (SMF) att anamma de möjligheter som digitaliseringen innebär. Vid MITC på Mälardalens högskola ledde arbetet till Digifuture, ett fortsättningsprojekt för att erbjuda ytterligare SMF motsvarande stöd. Arbetet har även uppmärksammats på EU-nivå där det används som ett av tio goda exempel från olika länder som inspiration för andra!

Läs mer om Digifuture här!

Uppskattade Indigo-träffar i Skövde

Notis · 2018-07-04

IDC West Sweden (Industrial Development Center) i Skövde är en del av nätverket IUC Sverige. Under våren har de genomfört ett antal träffar inom Indigo, programmet som hjälper företagen att se utmaningar och möjligheter med digitalisering. Mycket av metodiken bakom programmets upplägg är hämtat från Produktionslyftets metodik, liksom från pilotprojektet Digilyftet. Här kan du läsa mer om IDCs arbete med Indigo – på bilden ses Produktionslyftets Lean-coach Markus Lundgren föreläsa om digitalisering för Håkan Andersson (skymd bakom Markus), Anders Carlsson, Daniel Bergh och Martin Nykvist. Mer information har markus.lundgren@produktionslyftet.se.

Finansiärer och intressenter

Partner