Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Anmäl dig till Förändringsledare och coach 2019

Notis · 2019-01-17

Det är snart dags för nästa start av Förändringsledare och coach. Kursen startar den 20 mars 2019 så det är hög tid att anmäla sig. Det är många som uppskattat sitt deltagande och tidigare kursdeltagaren Josefin Eriksson på Contiga säger bland annat att ”… erfarenhetsbytet mellan alla kursdeltagare … gav både många insikter och mycket igenkänning, en källa att dra lärdomar ur – både kring hur andra löst problem och lärt sig lyfta det positiva.”

Läs mer om kursen här med fler citat

5S med liv och lust

Notis · 2019-01-15

Hos Acron i Anderstorp ingår hela styrgruppen i den andra pilotgruppen, där de med liv och lust gav sig på både den teoretiska delen av 5S-workshoppen, men framförallt i den praktiska. En viktig lärdom var återigen vikten av att finna grundorsaken till problem för att ta tag i och jobba med rätt saker. Företaget jobbade igenom de tre första stegen i 5S med ett mycket gott resultat! Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

Upplägg efter Lean-erfarenhet

Notis · 2019-01-11

Det är ett lite annorlunda upplägg hos Kynningsrud i Uddevalla eftersom företaget har arbetat med Lean ett tag. Bland annat byttes Lean-spelet ut mot en längre övning med självutvärdering. Den visade en ganska stor spridning kring var de anser sig vara och vart de ska ta sig på tre år, men engagemanget var stort och diskussionerna bra. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Bra samsyn kring komlicerat flöde

Notis · 2019-01-09

Uppstarten hos Plastomer i Västervik bjöd på ett mycket bra engagemang. Här har de ett produktionsflöde som är relativt enkelt, medan administrationsflödet är desto mer komplicerat. Oavsett så var det bra diskussioner kring deras utmaningar och dessutom en bra samsyn. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

God effekt av samsynsdiskussion

Notis · 2019-01-07

Abetong i Falkenberg fortsätter sitt arbete med att synliggöra utmaningar och ambitioner. Som en effekt av detta byggs en samsyn kring dessa upp efter bra diskussioner i gruppen, där olika aspekter och perspektiv avhandlades. Mer information har christian.silvasti@produktionslyftet.se.

Utmanande, lärorikt och inspirerande

Ledare · Birgitta Öjmertz · Programdirektör Produktionslyftet · 2018-12-20

2018 har varit ett spännande och intensivt år där vi bland annat arbetat mycket med att väva in digitalisering inom Produktionslyftet. Vi ser tydligt vikten av att företagen möter den utmaning som digitaliseringen innebär, men också att de ser den som en möjliggörare. Den kommer in i alla delar som vi arbetar med, oavsett om det rör sig om målgruppen små och medelstora företag (SMF) eller större företag.

Läs Birgittas ledare här

Att ta ut en kompassriktning

Artikel · 2018-12-20

Emellanåt är det bra att ställa in kompassen, eller i alla fall stämma av så att den fortfarande pekar i rätt riktning. För Produktionslyftet är det alltid spännande att besöka ”våra” företag, se hur de utvecklats och dra lärdomar för kommande Lean-resor med nya företag. Det är också spännande och nyttigt att besöka företag med ett redan etablerat Lean-tänk och som inte har varit med i Produktionslyftet. Ett sådant företag, eller i det här fallet enhet, är Volvo Construction Equipment i Hallsberg.

Läs mer om besöket här

”Intensivt, inspirerande och j**ligt givande”

Notis · 2018-12-20

Hos Safeman AB i Olofström går arbetet med Produktionslyftet verkligen framåt, vilket citatet från en person i styrgruppen inte minst visar. Deras diskussioner och beslut leder arbetet framåt vilket gäller både fortsatt drivning av förändringsresan och spridning av de pilotområden de testat under Fas 2 – mycket positivt! En del av ”hemligheten” är samsyn, att fokuserat diskutera och komma fram till beslut, där företaget har gjort tydliga framsteg. Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se

En resa lätt att följa

Notis · 2018-12-18

VBG Truck Equipment i Vänersborg har haft en genomgång av vad som har hänt i pilotgrupperna där arbetet ser ut att framskrida på ett bra sätt. De jobbar uttalat med involveringen av produktionspersonal, bland annat genom att få struktur på daglig styrning och förbättringsarbete. De ändringar som har genomförts uppfattas som positiva, styrgruppen är aktiv och de kommer även att förlägga ett av sina veckomöten i pilotområdena – Lean-koordinatorn är bra på att dokumentera allt som händer så det är lätt att följa resan! Mer information har markus.lundgren@produktionslyftet.se.

Digitalisering inom fordonsindustrin

Notis · 2018-12-10

På västkusten har det genomförts uppskattade digitaliseringskurser riktade mot fordonsindustrin. Det är ett lyckat koncept som vi nu vill sprida vidare, där FKG tillsammans med RISE IVF baserar upplägget på resultat från Produktion2030s digitaliseringsprojekt och som harmonierar med Produktionslyftets arbete mot främst små och medelstora företag (SMF). Därför arrangeras kursen i Södertälje den 12 februari 2019. Hur ska du som leverantör tänka för att inte hamna på efterkälken?

Mer information hittar du här

Partner

Intressenter och finansiärer