Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida det senaste året.

Vi är redo att utmanas

Ledare · Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet · 2021-12-20

Vi på Produktionslyftet vill bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna, där industrin är en viktig pusselbit. Företagen måste samtidigt säkerställa sin konkurrenskraft, vilket kan innebära att de behöver byta affärsmodell, lägga större fokus på kompetensförsörjning eller lägga om sin produktion.

Vi vill möta företagen där de står i sina utmaningar och hjälpa dem att navigera framåt på ett sätt som gynnar det enskilda företaget, men som också bidrar till en hållbar utveckling.

Läs Birgitta Öjmertz ledare →

Grönt förbättringsarbete vässar Produktionslyftets erbjudande till industrin

Artikel · 2021-12-16

Produktionslyftet har under lång tid haft hållbarhet på agendan men satsar nu på att tydliggöra och förstärka denna aspekt genom att lyfta in grönt förbättringsarbete i företagsprogrammen.

– Den förändring som vi inom Produktionslyftet vill se, och som vi menar kan innebära stora fördelar för det enskilda bolaget, är att hållbarhetsaspekterna integreras i hela företagets verksamhet, säger Martin Kurdve, forskare på RISE och coach i Produktionslyftet.

Läs mer om det gröna förbättringsarbetet →

Lyckat startprogram på Sahlins

Notis · 2021-12-15

Sahlins Sweden i Holsljunga utvecklar och tillverkar produkter och metoder för kabelnätsbyggnation. Företaget har nyligen avslutat Produktionslyftets startprogram, där de bland annat har fokuserat på att öka kundnyttan och minska slöserier i produktionen. Med stöd av Produktionslyftets metodik fortsätter de nu att driva ett hållbart förbättrings- och förnyelsearbete.

Läs Sahlins egen nyhet om engagemanget i Produktionslyftet →
Kontakta Produktionslyftets coach Günter Sand för mer information →

Produktionslyftet på Science Week

Notis · 2021-12-15

Den 2-6 februari arrangeras samhällsforumet Science Week av Södertälje Science Park tillsammans med bland andra KTH, Scania, AstraZeneca och Södertälje kommun. Produktionslyftet medverkar i två seminarier – ett om hållbar produktion hos små och medelstora företag den 3 februari, och ett om hållbar digitalisering med Lean den 4 februari. Syftet med Science Week är att skapa intresse och engagemang kring hållbarhet. Alla aktiviteter under veckan är kostnadsfria, välkommen att delta!

Hållbar produktion hos små och medelstora företag den 3 februari →
Hållbar digitalisering med Lean den 4 februari →

Film från seminariet med Dörr & Portbolaget

Notis · 2021-12-09

Dörr & Portbolaget anslöt sig till Produktionslyftet för att de upplevde stora utmaningar i sin produktion. Vid ett seminarium den 3 december berättade Johan och David Ahlin om hur de med Produktionslyftets hjälp har lyckats flytta fokus från akuta problem till långsiktig utveckling. Seminariet modererades av Produktionslyftets Malin Erikson och Birgitta Öjmertz.

Se filmen från seminariet →

Seminarium med DeltaNordic

Notis · 2021-11-08

En intern Lean-utbildning blev startskottet för DeltaNordics förändringsresa som tog företaget genom Produktionslyftet, Digilyftet och Robotlyftet. Vid ett seminarium den 29 oktober berättade Marcus Edholm, Site Manager på DeltaNordic Sweden AB, om sina erfarenheter från att bygga förändringsförmåga över tid.

Se filmen från seminariet →

Seminarium med Abetong i Vislanda

Notis · 2021-10-12

Den 1 oktober besökte vi Produktionslyftsföretaget Abetong och deras H-fabrik i Vislanda. Om du missade seminariet så har du nu chansen att se det i efterhand. Paul Karlsson, fabrikschef Vislanda, och Torbjörn Nilsson, chef för strategiska projekt, berättar om företagets förbättringsarbete med fokus på hållbarhet och säkerhet.

Se filmen från seminariet →

Välkommen till höstens aktiviteter

Notis · 2021-09-27

Under hösten arrangerar Produktionslyftet ett antal seminarier och utbildningar med inspiration och kunskap kring bland annat förändringsarbete, Lean och hållbarhet. Vi vill också passa på att tipsa om de teknikworkshoppar som arrangeras av Produktion2030. Seminarierna och workshopparna är kostnadsfria och genomförs via webbsändning.

Här kan du ta del av utbudet →

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Notis · 2021-09-09

För ett begränsat antal företag erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 100 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram. Programmet är väl beprövat och syftar till utveckla bolagets konkurrenskraft och förmåga till förnyelse. Stödet från Tillväxtverket riktar sig till företag med upp till 100 anställda och Produktionslyftet erbjuder hjälp med ansökan.

Läs mer

Missa inte Lean Forum 2021

Notis · 2021-09-06

Den 12-13 oktober bjuder Lean Forum in till sin årliga konferens som den här gången fokuserar på ledarskap, digitalisering och hållbarhet. I programmet finns svenska och internationella Lean-inspiratörer och experter, varav flera har varit engagerade inom Produktionslyftet som coacher eller deltagare i företagsprogram. Konferensen genomförs på Vasateatern i Stockholm, men de flesta programpunkter kan även följas digitalt.

Mer information och anmälan på Lean Forums webbplats →

Ny bok: Förändringsarbete som involverar – på riktigt!

Notis · 2021-09-02

Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att genomföra det som har sagts. För att lyckas gäller det att frigöra den outnyttjade kraft som finns inom alla organisationer. Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets utvecklingsprogram. I en ny bok, Utveckling av egen kraft – från förändringsprojekt till förändringskultur, förmedlar Richard Berglund lärdomar från företagens förändringsarbete.

Läs mer om den nya boken

Mål och aktivitetsplan efter uppehåll

Notis · 2021-07-01

Efter nästan sju månaders distanscoachning var det mycket glädjande att på plats hos Ingelsten i Anderstorp få ta del av den utveckling som skett i företaget under den tiden. Det har varit en tillvaro präglad av variation på alla plan; personalens närvaro, ny personal, stigande materialpriser, tillgång på material, stigande orderingång och nya kunder … Det har varit mycket starkt av styrgruppen att tillsammans med övrig personal både hålla fast vid och utveckla de nya rutiner som de beslutat om, som exempelvis daglig styrning, förbättringsarbete, offert- och projektplanering/uppföljning. I början/mitten av juni arbetade de praktiskt med problemlösning och A3an och kunde på ett fokuserat sätt ta flera steg mot att testa nya lösningar inom tre olika pågående problem och aktiviteter. Ledningsgruppen har också kommit en bra bit med företagets affärsplan, som nu har både mål och aktivitetsplan. Mer information har Malin Erikson.

Automationsfokus i Dannäs

Notis · 2021-06-24

Klöfver S i Dannäs har kommit in i Produktionslyftet via Robotlyftet och de kommer även att söka automationcheck. Det rör sig om en 18-månandersresa med automationfokus under hela resan men kanske främst initialt. Nästa steg nu i juni är en värdeflödesanalys med inriktning mot just automation. Det rör sig om ett litet företag på landsbygden med unik kompetens och unika produkter och med stor vilja och starkt driv, men också med behov av ökad flexibilitet, gemensamma arbetssätt och kommande kompetensrekrytering med mer. Mer information har Malin Erikson.

Avvikelsestyrda delmål i Vislanda

Notis · 2021-06-21

Abetong Vislanda S gick i slutet av maj igenom status gällande daglig styrning på alla pilotområden med en god uppstart på samtliga. Deras fokus på avvikelser är enormt bra och styrgruppen har tagit fram nya relevanta delmål baserat på avvikelserna. Pilotområdena är verkligen aktiva och tar tag i avvikelserna med en gång. Ett utkast på häfte över produktionssystemet är framtaget liksom hela den framtida daglig styrning-strukturen, från divisionsledning ner till respektive grupp. Mer information har Christian Silvasti.

”Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att göra vad man säger.”

Artikel · 2021-06-17

Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram med stor framgång. Richard Berglunds kommande bok ”Från förändringsprojekt till förändringskultur” ger dig möjlighet att ta del av lärdomarna från deras uthålliga förändringsarbete till gagn för det gemensamma bästa: Företaget, kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället i stort. Dessa erfarenheter har giltighet långt utanför Produktionslyftet, det handlar inte ”bara” om traditionella, tillverkande industriföretag utan här finns exempel från vitt skilda branscher. Mer information har Richard Berglund.

Läs hela artikeln om nya boken här!

Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft

Notis · 2021-06-17

Med drygt 100-talet anmälda deltagare välkomnade Produktionslyftets Jenny Bramell till frukostseminariet ”Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft” den 8 juni med professor Monica Bellgran. Monica inledde med att transformation handlar om förändring nu men mot en okänd position, om att operera i det okända. Det är inte något som är lätt att förutsäga förutom att det innebär ett radikalt nytt läge, samtidigt som det är en möjlighet att uppfinna den nya framtiden.

Läs mer om seminariet här!

Hög potential hos Stoeryd

Notis · 2021-06-15

Stoeryd AB i Tranås inledde sitt nystartade arbete med Produktionslyftet med en inspirerande heldag i maj. Det är tydligt att det finns stor vilja och starkt driv att ta stora steg – att potentialen finns där var de fullkomligt enade om. Mer information har David Andersson.

Starkt utvecklingsintresse hos Presso

Notis · 2021-06-11

Presso AB i Skillingaryd visade fortsatt i slutet av maj ett starkt intresse av att starta Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsresa med inslag av automation. De inledde med en mycket bra presentation av företagets vision, mål och riktning. Det finns också ett intresse av att söka automationscheck. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Digitalisera – identifiera möjligheter, testa och validera

Notis · 2021-05-31

Välkommen till en teknikworkshop om Karakuri IoT (Internet of Things), ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Det sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever. Karakuri IoT är ett forskningsprojekt som har bedrivits inom Produktion2030 där hårdvara och mjukvara utvecklats och provats i fler än 15 workshoppar involverande olika tillverkningsföretag och sammanlagt mer än 160 personer. Metoden har gett upphov till åtskilliga förbättringsåtgärder hos företagen med hjälp av enkla digitaliseringslösningar. Karakuri IoT bygger på en cyklisk process där processen startar med identifiering av möjligheter för att sedan generera idéer och utveckla lösningar som testas och valideras och dessa lösningar kan i sin tur ge upphov till nya idéer. Processen genomförs med fördel i en serie fysiska workshops med berörda medarbetare i det berörda organisationsavsnittet där varje steg i Karakuri IoT-processen gås igenom. Mer information och anmälan hittar du här!

Struktur för möten och processer

Notis · 2021-05-28

Stacke Mattssons i Gnosjö gick under maj igenom sin dagliga styrning samt avvikelsehantering, bland annat saldoavvikelser vid materialhantering. Företaget visar hög energi i arbetet med att hitta rätt struktur i processer och möten med mer, där vissa numera även genomförs via Teams. Planen för det kommande arbetet är lagd fram till semesteruppehållet. Mer information har Daniel Gåsvaer.

Flexibilitet och tillväxtvilja

Notis · 2021-05-25

Pilotgruppen hos Henjo i Ljungby, ett företag som ingår i GLS Industries, har fram till början av maj under närmare fyra veckor haft dagligt möte i samband med skiftbyte. Tavlan har de sedan en tidigare workshop utvecklat ytterligare med en tydlig och bra struktur och med den information de tidigare identifierat behov av. De fortsätter arbetet med att utveckla de delarna som handlar om störningar och planering. Trots hög beläggning och orderingång på företaget så visar de en hög flexibilitet och möjlighet och vilja till tillväxt! Mer information har Malin Erikson.

Bror Tonsjö inspirerar Flaggskeppsfabriken

Notis · 2021-05-21

I projektet Flaggskeppsfabriken Digital har sex världsledande företag – SKF i Göteborg, Volvo CE i Braås, SCA Massa i Östrand, Sandvik Coromant i Gimo samt AstraZeneca och Scania i Södertälje – delat med sig av sina erfarenheter och framgångsrecept kring kompetensutveckling med koppling till digitalisering. Förutom företagens egna presentationer har ett antal speciellt inbjudna inspirationsföreläsare deltagit, däribland det tidigare Produktionslyftsföretaget Bror Tonsjö och dess VD Clas Tengström. Flaggskeppsföretagen var alla imponerade av Bror Tonsjös erfarenheter och följaktligen togs det beslut om att Bror Tonsjös presentation skulle finnas med som ett av de goda exemplen i projektets slutrapport. Hela slutrapporten från Flaggskeppsfabriken finns att ladda ner här – nedan kan du läsa specifikt om Bror Tonsjös arbete. Mer information om Flaggskeppsfabriken som helhet har projektledare Kalle Persson.

Bror Tonsjös inspel till Flaggskeppsfabriken

Digital teknikworkshop – projekt cirkulär ekonomi

Notis · 2021-05-17

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbarutveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop arrangerad av Produktion2030 för att börja din väg mot cirkulär ekonomi. Workshoppen genomförs tisdag den 25 maj mellan 09:00 och 12:00. En Zoom-länk skickas före workshoppen som är kostnadsfri men kräver anmälan via denna länk!

Klusterkonferensen slog nytt deltagarrekord

Notis · 2021-05-13

Den 5-6 maj genomfördes årets upplaga av Manufacturing R&D Cluster Conference med tema ”Hållbar tillverkning – gröna värdekedjor”. Den digitala konferensen satte nytt rekord med 485 deltagare och även Produktionslyftet fanns på plats med Jenny Bramell som moderator. Den övergripande frågeställningen som diskuterades var hur tillverkningsindustrin kan lösa klimatmålen, där Tero Stjernstoft från Vinnova berättade om tio områden för en hållbar framtid, fem samhällsutmaningar och fem innovationsutmaningar. Här kan du läsa mer om konferensen!

Betydelsen av det goda exemplet

Notis · 2021-05-11

Flaggskeppsfabriken är ett projekt där sex världsledande företag valts ut för att dela med sig av kunskap och erfarenhet inom både digital utveckling och kompetensutveckling. Att utgå från deras utvecklingsresa, utmaningar och framgångar ger möjlighet till kunskapsspridning till andra företag, till utbildningsväsende samt andra samhällsaktörer. I projektet har dessutom ett antal inspiratörer bjudits in som föreläsare, där flaggskeppsföretagen valt att lyfta fram några som goda exempel. Bland dessa hittar vi Emballator Lagan Plast med tidigare VDn Christian Silvasti och deras Lean- och digitaliseringsarbete. Är du intresserad av att ta del av erfarenheterna så kan du ladda ner projektets slutrapport här – Emballator Lagan Plast hittar du på sidan 59 – eller lyssna till företagets nuvarande VD Håkan Larsson i Produktionslyftets introduktionsfilm (en halvminut in i filmen). Mer information har Flaggskeppsfabrikens projektledare Kalle Persson.

Kort om Lean produktion på 7,5 högskolepoäng

Notis · 2021-05-07

För närvarande genomförs den 105e Lean produktion-kursen. Kursen, som skulle genomförts i Luleå, har startat på distans på grund av pandemin och är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. Deltar gör 21 deltagare från företag i norra Sverige samt ett företag i Kalmar, som alla träffas via Zoom. Deltagarna har historiskt sett alltid varit nöjda med kursen med ett betyg på 4,4 i snitt på en femgradig skala. Under det gångna året med pandemin har Lean produktion-kursen ändå kunnat genomföras med en närapå bibehållen tillströmning av deltagare; genomsnittet per kurs har varit 18 deltagare. Lärarna har det senaste året med gemensamma ansträngningar arbetat om kursen för att kunna genomföra den på distans. Inför hösten planeras en kurs med start i Göteborg den 31 augusti och en kurs med start i Södertälje den 29 september. Mer information om denna och andra kurser i utbudet har Anette Winter.

Avslut Flaggskeppsfabriken Digital

Notis · 2021-05-03

Välkommen den 6 maj till presentationen av Flaggskeppsfabriken Digital – kompetensutveckling för hållbar teknikomställning. Projektet som initierats av Industriarbetsgivarna, IF Metall och Teknikföretagen har pågått i två år med finansiering från Vinnova. Vid presentationen deltar bland andra Per Hidesten (VD Industriarbetsgivarna), Tomas With (vice ordförande IF Metall), Klas Wåhlberg (VD Teknikföretagen) och Margareta Groth (enhetschef Vinnova). Via Teams-länken presenteras slutrapporten som också finns tillgänglig för nedladdning. Mötet börjar 14:00 – gå med här!

Kartläggning av öppna innovationsmiljöer

Notis · 2021-04-30

Det finns en stor efterfrågan inom den svensk tillverkningsindustri av miljöer som stärker företagens innovationsförmåga och kompetens inom nya avancerade teknologier. Nu släpper Produktion2030 en rapport som visar en kartläggning av öppna miljöer i Sverige som syftar till att öka innovation och digitalisering, och att testa nya tekniker, inom produktionsutveckling. I rapporten har tolv olika miljöer relevanta för produktionsområdet identifierats. Läs hela rapporten här!

Startprogram med automationsperspektiv – hög tid för anmälan

Notis · 2021-04-28

Sedan vi lanserat vår satsning med Robotlyftet på Startprogram med automationsperspektiv har ett dussin företag redan anmält sig och ligger nu i startgroparna för att sätta igång. Den ständigt närvarande pandemin sätter fortfarande en del käppar i hjulen, men intresset är det inget fel på. Det finns dock fortfarande ett fåtal platser kvar.
– Vi har ytterligare ett tiotal företag på vår intresselista, men det är först till kvarn som gäller, säger Produktionslyftets Lars-Gustaf Gustafsson. Om du är intresserad av att delta i ett Startprogram så är det hög tid att anmäla sig nu.
För mer information – och anmälan – kontakta Lars-Gustaf.

Projektledning och projektrum

Notis · 2021-04-23

Richardssons Verktygsservice i Västervik går vidare i sitt arbete med Produktionslyftet. I mitten av april jobbade de med hur de kopplar ihop marknad med projektledning och projektrum för nya verktyg samt hur det sedan hänger ihop in i daglig styrning och konstruktionsgenomgångar. Detta gäller både gentemot kund och egen produktion för att slutligen återkoppla gjorda erfarenheter. Allt sattes ihop i en mötesstruktur för att hålla igång informationsflödet i verksamheten. Mer information har David Andersson.

Flöde från förfrågan till offert

Notis · 2021-04-20

Hos Nominit i Värnamo var det i slutet av mars det valda pilotområdets pilotgrupp som körde pulsmötet med en uppdaterad tavla. Det var en ny operatör som ledde mötet med bra flyt, bra jobbat! Ett nytt pilotområde inom administration har startats upp med fokus på flödet från förfrågan till offert. En övning med nuläge, framtid, hinder och första steg genomfördes. På bilden en engagerad Slobodan. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Tekniksworkshoppar över hela landet

Notis · 2021-04-16

Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Här kan forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet mötas under en dag. Bilden är från en teknikworkshop om cirkulär ekonomi i slutet av mars. Det är RISE i samverkan med IUC-nätverket som arrangerar dessa över hela landet och närmast, den 20 april, är det en Teknikshop om kollaborativa robotar och automationsstrategier – anmäl dig här, Zoom-länk skickas ut före workshoppen. Här kan du se hela utbudet vilket uppdateras kontinuerligt. Mer information har Roger Lundin.

Pilotfokus på daglig styrning

Notis · 2021-04-13

Hos WR Controls i Timmele har det varit ett dagligt fokus på stopptidsuppföljning. Pilotgruppen har fokuserat på störningar med problemlösning för att identifiera grundorsaken. Arbetet löper på smidigt med ett stort engagemang i gruppen. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Tavla med tydlighet

Notis · 2021-04-09

Stacke Mattsson i Gnosjö avrundade mars månads Produktionslyftsarbete med en mer komplett tavla, där det ändå finns en förbättringspotential kring förtydligandet av avvikelser. På tavlan är det rött eller grönt som gäller; ”det går bra” eller ”vi behöver hjälp”. Mycket handlar om kommunikation, något de adresserar inför kommande träff – ett mycket bra arbete så långt där alla i styrgruppen demonstrerar samsyn på ett imponerande sätt. Mer information har Daniel Gåsvaer.

Inspiration kring automation

Notis · 2021-04-06

DeltaNordic är ett tidigare Produktionslyftsföretag som valt att gå vidare med att automatisera sina värdeskapande processer. Som stöd i det arbetet har de tagit hjälp av Robotlyftet och deras automationscheckar, vilket ger möjlighet till ett både kunskapsmässigt och ekonomiskt stöd. Här kan du se en kort inspirationsfilm från DeltaNordic!

Resiliens – buzzword och botemedel

Notis · 2021-04-01

Hela världen letar efter halmstrån för att klara pandemin, klimatkrisen och ett antal geopolitiska spänningar. Då dyker begreppet resiliens upp som ett buzzword och botemedel. Professor Johan Stahre vid Chalmers förklarar begreppet, som blivit något av EUs nya favoritord, och varför det är så viktigt att ta till sig i vårt framtida arbete. Han belyser också risken med att tolka Lean som en alltför ”mager” verksamhetsstrategi … Läs Johans text här!

Lean Forums konferens i oktober

Notis · 2021-03-30

Den 12-13 oktober 2021 arrangeras Lean Forums Konferens och som vanligt blir det fullt fokus på utveckling, Lean-arbete och förbättringar. Under konferensen delas också Svenska Leanpriset ut, vars ansökan är öppen ända till april. Planeringen är i full gång och den som har idéer eller tips på intressanta företag är välkommen att dela med sig till Lean Forums kansli. Intresserad av att söka? Här hittar du all information.

IUC Sveriges breda kursutbud i automation

Notis · 2021-03-26

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar. Automation kan också ge möjlighet till ökad flexibilitet vilket gör det möjligt att ta fler typer av affärer. IUC Sverige erbjuder en rad seminarier där de utforskar hur automatisering kan vara till nytta för just din verksamhet. Under våren och sommaren 2021 erbjuder IUC Sverige genom projektet Robotlyftet möjligheten att lära sig mer om vägen till framgångsrik automation. Syftet är att ge små och medelstora industriföretag över hela landet möjligheten att träffas, få veta mer och bolla idéer, tankar och frågeställningar om automation tillsammans med coacher och experter – se hela utbudet här! Mer information har Jenny Bramell.

Inspirera genom att gå före och visa vägen

Notis · 2021-03-22

Det var ett lyckat avslut på Fas 1 hos Hydal Aluminium i Vetlanda under mars. Företaget har verkligen fått ihop helheten kring hur allt hänger samman inför kommande faser. Mycket av fokus har legat på ledarskap och att vända på pyramiden. Ledningen med VD i spetsen kommer att påbörja daglig puls i samtliga processer, ett inspirerande sätt att gå före och visa vägen. Mer information har Christian Silvasti.

Stor vilja bland företagen att satsa på utveckling

Notis · 2021-03-19

IUC Sverige har intervjuat 1000 små och medelstora industriföretag över hela landet inom ramen för Robotlyftet. Rapporten ger en inblick i industrins utmaningar och möjligheter och hur Sveriges små och medelstora industriföretag egentligen påverkats av pandemin. Det stora flertalet företag, 85 procent, har ambitioner att jobba sig ur pandemin och anger att de är intresserade av olika utvecklingsinsatser inom framförallt produktionseffektivisering, automation/robotik, kompetensfrågor och digitalisering. Här kan du läsa IUC Sveriges reflektioner kring rapporten – här kan du också läsa hela rapporten. Svar på eventuella frågor har Jenny Bramell.

Lean, kultur och attraktiv arbetsplats

Notis · 2021-03-18

Hos Henjo Plåtteknik i Ljungby, ett företag inom GLS-koncernen, genomförde styrgruppen i början av mars en väl förberedd presentation för pilotgruppen. De tog upp vilka utmaningar som har identifierats, vilka principer de tror ska ta dem åt rätt håll och vikten av att arbeta med företagets kultur. Även hur kunderna ser på företaget togs upp liksom vad de kräver och förväntar sig idag och framöver. Pilotgruppen hade under resten av dagen många bra, intressanta och viktiga diskussioner kring det styrgruppen berättat med tanke på Lean, kultur och att vara en attraktiv arbetsplats. Mer information har Malin Ericson.

Svenska Monteringspriset 2021 till Lars Medbo

Notis · 2021-03-17

Svenska Monteringspriset 2021 har tilldelats Lars Medbo på Chalmers tekniska högskola. Lars har arbetat flera år med Produktionslyftet och var en av de drivande personerna bakom framtagandet av vår kurs i Lean produktion. Priset delades ut den 17 mars i samband med årets Monteringskonferens som arrangeras av Svenskt Monteringsforum. Prisutdelare var Jenny Bramell, ordförande i styrelsen för IUC Sverige AB, och Lars Oxelmark, ordförande i programrådet för FFI Hållbar produktion. Läs mer enligt nedan – mer information har Annika Nilsson.

Närmare presentation och motivering här

Vägen till lönsam produktion

Notis · 2021-03-16

MITC inbjuder den 23 mars till en djupdykning i hur den lönsamma produktionen skapas. Här får du lyssna på skarpa exempel och både se och höra kommentarer från integratörer och tillverkande bolag. Föreläsare från industri, akademi och innovationsystemet reder ut de olika delarna samt går igenom de små stegen som tar de tillverkande bolagen i rätt riktning för att kunna uppnå bättre resultat i sina verksamheter. Arrangemanget genomförs givetvis digitalt – läs mer om hela programmet här! Mer information har Niklas Olsson.

Unik inblick i en långsiktig förändringsresa

Notis · 2021-03-12

Robert Csipak är tekniker och ordföranden i lokala fackklubben på Emballator Lagan Plast AB i Ljungby sedan 2017. Företaget genomgick Produktionslyftets Utvecklingsprogram med start redan 2008, en inledande 18-månadersresa som sedan fortgått kontinuerligt. Robert ger oss här en unik möjlighet att få en inblick ur fackligt perspektiv vad arbetet verkligen har inneburit, vilka utmaningar de har mött och vilka långsiktiga effekter det har lett till.

Läs Roberts berättelse här

Förändringsarbete med automationsperspektiv

Notis · 2021-03-10

Nu lanserar Produktionslyftet i samverkan med Robotlyftet Startprogram med inriktning mot automation. Att löpande förbättra er verksamhet i den riktning framtiden fordrar kräver att du och dina kollegor investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar. Med Lean som grund arbetar vi för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse i den riktningen. Startprogrammen riktar sig till tillverkande små och medelstora företag som genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet, men inte gått vidare och sökt en automationscheck – information och anmälan hittar du här. Mer information har också Lars-Gustaf Gustafsson.

Lean produktion 7,5 högskolepoäng

Notis · 2021-03-10

Denna kurs på 7,5 högskolepoäng är en del av grunden til Produktionslyftet. Vi har genomfört den sedan starten av programmet och den är obligatorisk för alla som vill genomföra vår 18-månaders utvecklingsresa. Lean består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Nästa kursstart är den 13 april i Luleå – anmäl dig här!

Resultatgenomgång och framtidsplanering

Notis · 2021-03-08

I början av mars hade Meiszners Mekaniska i Oxelösund workshoppen Utmaningar och Ambitioner med hela företaget. Dagen inleddes med att gå igenom hemuppgiften från föregående workshop i Flödeskartläggning. Som vanligt ett stort engagemang från alla deltagare och det fungerade bra att använda de digitala verktygen Zoom och Miro. Om en månad är det dags för nästa workshop, Daglig styrning. Mer information har Pernilla Hansen.

Utstakad resa mot digitalisering

Notis · 2021-03-04

I Eskilstuna har Eepab – Eskilstuna Elektronikpartner AB – haft avslut efter sin genomgång av Produktionslyftets Fördjupningsprogram. De ska i en mindre skala testa förändringsdrivet förbättringsarbete, förmofligen i någon form av pilotgrupp, och engagerat hela företaget i uppdateringen av deras handbook kring värderingar etcetera (Eepab 2.0). Företaget har som många andra drabbats hårt av corona vilket gjort att delar av arbetet blivit flyttade eller genomförts på länk, men på det hela taget har de tagit till sig de olika delarna på ett bra sätt med att få samtliga anställda med på samma nivå och stakat ut resan på vägen mot digitalisering via Digitala stambanan i samarbete med Produktion2030 och PiiA. Mer information har Niklas Olsson.

Engagemang och förändringsvilja

Notis · 2021-03-02

Abetong Vislanda S i Vislanda har ett ordentligt driv i arbetet. I början av februari genomfördes en mycket bra värdeflödesanalys där de tog fram sex olika värdeflöden. Dessa kommer de att arbeta vidare med genom att analysera dem på egen hand och bryta ner dem till mer hanterbara flöden inför nästa träff. Personalen är verkligen engagerade och visar på en stor förändringsvilja. Mer information har Christian Silvasti.

Sök till Svenska Leanpriset 2021!

Notis · 2021-02-26

Från februari till och med april är det möjligt att söka till Svenska Leanpriset för 2021! Alla företag och organisationer (hela eller delar av) med verksamhet i Sverige och som arbetar med Lean-tänkande är välkomna att söka, något som flera Produktionslyftsföretag anammat under tidigare år. Svenska Leanpriset delas ut årligen på Lean Forums konferens som i år arrangeras i oktober. För mer information och anmälan klicka här!

Lean & Green – en kurs för nästa steg i Lean-arbetet!

Notis · 2021-02-23

Lean & Green är en påbyggnadskurs i gröna Lean-verktyg för dig som vill bygga och utveckla en hållbar organisation. I kursen används förbättringsverktyget Green Performance Map för miljö- och resurseffektiviseringar som också hjälper till att hitta möjligheter för en mer cirkulär ekonomi. Kursen genomförs på distans och börjar den 11 mars. För program och anmälan klicka här – mer information har Martin Kurdve.

Förbättringsaktiviteter, nya rutiner och nyckeltal

Notis · 2021-02-22

Lidhults i Småland planerar som bäst för innehållet i Produktionslyftets tredje och sista fas innan avslut i april/maj. Vi ser en ökad flexibilitet i produktionen genom rotation, fokus på att få måleriet att hantera högre orderingång och en ökad information kring status gällande inkommande material. Styrgruppen har tagit fram en ny tavla som är uppdelad på ett sätt som tydligt visar status på till exempelvis pågående förbättringsaktiviteter, nya rutiner och nyckeltal. Det är roligt att se drivet mot förbättring med ett klimat som tillåter alla att rapportera och åtgärda fel och att tillsammans lösa de utmaningar som finns. Mer information har Malin Erikson.

”Förändringsledare och coach” öppen för anmälan

Notis · 2021-02-20

Kursen ”Förändringsledare och coach” startar den 11 mars med total sju digitala träffar och vänder sig till coacher samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer. Du kan ha ett formellt chefskap, ett ansvar för att driva förändring eller en konsultativ roll. Några kommentarer från tidigare deltagare: ”Den gav jättemycket och dessutom tillfälle för mig och min kollega att coacha varandra – väldigt kul, väldigt nyttigt!” ”Tiden mellan kurstillfällena gav bra tid för reflektion med hemuppgifter, att smälta vad som sagts och göra något konkret av det.” Kursen genomförs digitalt och kostar 14 500 kronor exklusive moms. Sista anmälningsdag är den 3 mars – anmäl dig här! Mer information har Annika Nilsson.

Effektivt arbetsupplägg i Vetlanda

Notis · 2021-02-18

Det var en mycket bra dag i mitten av februari i Vetlanda hos Hydal Aluminium med diskussioner kring deras målbild. Här tillkom både ”knorr och spets” med genomgång och prioritering av företagets utmaningar. Även ett aktivt, uppföljande och coachande ledarskap stod på agendan med uppföljande rangordning av det utkast på principer som arbetats fram. Dessutom uppstart av pilotgruppen – en effektiv arbetsdag! Mer information har Lars-Gustaf Gustafsson.

Årets Monteringskonferens – nya krav på monteringen i klimatomställningens spår

Notis · 2021-02-16

Svensk industri påverkas av nya krav och utmaningar men också möjligheter. Monteringskonferensen tittar på några av dessa relaterat till hårdvara, mjukvara och uppkoppling och hur de relaterar till montering. Under dagen presenteras också ett arbete där IT integrerats smart i produktionen och på så sätt lyckats uppnå en mer effektiv montering. Dessutom lyfts två konkreta exempel på det alltid aktuella ämnet flexibel automation; läs hela programmet här. Det blir en dag som bjuder på massor av inspiration och framåtanda: Datum 17 mars, 10:00-15:00, kostnad 1000 kronor exklusive moms, sista anmälningsdag den 15 mars. Länk till mötet skickas dagen innan konferensen till den e-postadress som angetts i anmälan – anmäl dig här! Mer information har Annika Nilsson.

Digitalt seminarium kring hållbart ledarskap

Notis · 2021-02-12

Under Science Week 2021 hade KTH Leancentrum 560 anmälda till vår dag med fokus på ”Leda hållbart med Lean”; som flest hade vi knappt 400 deltagare med samtidigt! Talarna täckte området ”Hållbart ledarskap” från forskning till praktiskt utförande i både små och stora företag. Saltå Kvarn representerade både MatLust och Produktionslyftet med sin presentation. De lyfte flera gemensamma framgångsfaktorer som exempelvis en tydlig värdegrund, systematik och struktur, förmåga att förklara varför/vad/hur samt stöd och vilja från högsta ledningen. Den stora utmaningen är den psykosociala frågan i ett allt mer digitaliserat arbetsliv. Utvärderingen visar att ämnet är högaktuellt och att deltagarna uppskattar den här typen av seminarium med bredd från såväl akademi som näringsliv med avslutande paneldebatt. Vi kan se att det inte bara är inom akademien som livslångt lärande är viktigt, utan även de mogna företagen fokuserar på det. Mer information har Johanna Strömgren.

Samverkan, delaktighet och ökad förståelse för flödet

Notis · 2021-02-08

I slutet av förra året avslutade Produktionslyftet sitt arbete hos Frohe AB på Tyresö med en överlämning. Samtliga ledare på företaget deltog under dagen för att på ett bra sätt involveras i det fortsatta arbetet. Under förmiddagen besöktes produktionen och kontoret för att se det som grupperna har arbetat med under denna resa. Framförallt fick vi en genomgång av hur de arbetar med de visuella tavlorna som nu finns på många ställen på företaget och som ständigt utvecklas. Vi fick bland annat ta del av hur de styr sina dagar och hur de arbetar med sina förbättringar och standardisering av arbetssätt. I en workshop senare på dagen samlades tankar in kring resan som varit. De effekter som lyftes fram var en ökad samverkan, delaktighet och ökad förståelse kring hela flödet. Gruppen berättade också att de nu har ett ökat kund- och leverantörsfokus och att de även ökat sitt slöseritänk och målfokus. Trots en mängd utmaningar under förra året har de utfört ett mycket bra arbete och lyckats bibehålla en bra nivå. Mer information har Marjo Särkimäki.

Effektiv framdrift med daglig styrning

Notis · 2021-02-04

Med tanke på corona-läge och avrådan till resor har Stacke Mattsson i Gnosjö arbetat en del på egen hand med handledning via Teams. Det fungerar bra med sammanfattning av nuläge, framtida läge och utmaningar utan att fastna i kringdiskussioner. De kommer att fortsätta att jobba själva växelvis med coachning kring principer och värderingar. I fokus ligger också arbetet med daglig styrning och tavlans funktioner, en förutsättning för att komma vidare på ett effektivt sätt. Mer information har Daniel Gåsvaer.

Etablerad koppling mellan daglig styrning och förbättringsgrupper

Notis · 2021-01-29

Hos Richardssons Verktygsservice i Västervik är alla överens om att daglig styrning är avgörande för företagets kommunikation framöver. Behovet av att styra utvecklingen är stort och riktningen är viktig. Dagsläget är dock bra med en etablerad koppling mellan förbättringsgrupper och daglig styrning, där den sistnämnda står för avvikelser och drivet av viktiga förbättringar. Daglig styrning har fungerat bra redan från start och förbättringsgrupperna utgör en viktig funktion i arbetet för att bredda verksamheten. Mer information har David Andersson.

Partner

Intressenter och finansiärer