Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Mål och aktivitetsplan efter uppehåll

Notis · 2021-07-01

Efter nästan sju månaders distanscoachning var det mycket glädjande att på plats hos Ingelsten i Anderstorp få ta del av den utveckling som skett i företaget under den tiden. Det har varit en tillvaro präglad av variation på alla plan; personalens närvaro, ny personal, stigande materialpriser, tillgång på material, stigande orderingång och nya kunder … Det har varit mycket starkt av styrgruppen att tillsammans med övrig personal både hålla fast vid och utveckla de nya rutiner som de beslutat om, som exempelvis daglig styrning, förbättringsarbete, offert- och projektplanering/uppföljning. I början/mitten av juni arbetade de praktiskt med problemlösning och A3an och kunde på ett fokuserat sätt ta flera steg mot att testa nya lösningar inom tre olika pågående problem och aktiviteter. Ledningsgruppen har också kommit en bra bit med företagets affärsplan, som nu har både mål och aktivitetsplan. Mer information har Malin Erikson.

Lean Forums konferens 12-13 oktober

Notis · 2021-06-29

Nu är programmet klart till Lean Forums konferens i höst. Konferensen genomförs med ett begränsat antal platser på Vasateatern i Stockholm, men som vi vant oss de senaste åren så genomförs den även digitalt för den som önskar det. Årets teman är Ledarskap, Hållbarhet och Digitalisering med föreläsningar, workshoppar och studiebesök. Dessutom blir det prisutdelningar för Årets Exjobb och Svenska Leanpriset 2021. Här kan du se hela programmet och även anmäla dig!

Automationsfokus i Dannäs

Notis · 2021-06-24

Klöfver S i Dannäs har kommit in i Produktionslyftet via Robotlyftet och de kommer även att söka automationcheck. Det rör sig om en 18-månandersresa med automationfokus under hela resan men kanske främst initialt. Nästa steg nu i juni är en värdeflödesanalys med inriktning mot just automation. Det rör sig om ett litet företag på landsbygden med unik kompetens och unika produkter och med stor vilja och starkt driv, men också med behov av ökad flexibilitet, gemensamma arbetssätt och kommande kompetensrekrytering med mer. Mer information har Malin Erikson.

Avvikelsestyrda delmål i Vislanda

Notis · 2021-06-21

Abetong Vislanda S gick i slutet av maj igenom status gällande daglig styrning på alla pilotområden med en god uppstart på samtliga. Deras fokus på avvikelser är enormt bra och styrgruppen har tagit fram nya relevanta delmål baserat på avvikelserna. Pilotområdena är verkligen aktiva och tar tag i avvikelserna med en gång. Ett utkast på häfte över produktionssystemet är framtaget liksom hela den framtida daglig styrning-strukturen, från divisionsledning ner till respektive grupp. Mer information har Christian Silvasti.

”Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att göra vad man säger.”

Artikel · 2021-06-17

Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram med stor framgång. Richard Berglunds kommande bok ”Från förändringsprojekt till förändringskultur” ger dig möjlighet att ta del av lärdomarna från deras uthålliga förändringsarbete till gagn för det gemensamma bästa: Företaget, kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället i stort. Dessa erfarenheter har giltighet långt utanför Produktionslyftet, det handlar inte ”bara” om traditionella, tillverkande industriföretag utan här finns exempel från vitt skilda branscher. Mer information har Richard Berglund.

Läs hela artikeln om nya boken här!

Planera för höstens kurser nu!

Notis · 2021-06-17

Produktionslyftet erbjuder ett brett utbud av kurser för kraft att förändra mot en hållbar industri. Ta ditt ledarskap till en ny nivå, eller varför inte inleda ditt företags Lean & Green-resa på allvar? Med en förhoppningsvis pandemifri höst hoppas och tror vi att utbildningarna kommer att vara populärare än någonsin – se till att boka din plats redan nu! De kurser och utbildningar som är aktuella är:
Lean och ledarskap 7.5 hp 18 augusti 2021
Teori och praktiska övningar med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter och den senaste internationella forskningen om lean, ledarskap och lean ledarskap, varvas i kursen.
Mer information och anmälan här
Lean produktion 7.5 hp Göteborg 31 augusti 2021
Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.
Mer information och anmälan här
Lean produktion 7.5 hp Södertälje 29 September 2021
Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.
Mer information och anmälan här
Förändringsledare och coach, start den 5 oktober 2021
Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer. Genomförs via Zoom.
Mer information och anmälan här
Lean & Green med start den 14 oktober 2021
Denna kurs erbjuder träning i ett miljöförbättringsverktyg som framgångsrikt testats på ett antal företag. Kursen omfattar fyra halvdagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.
Mer information och anmälan här
Mer information har Anette Winter.

Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft

Notis · 2021-06-17

Med drygt 100-talet anmälda deltagare välkomnade Produktionslyftets Jenny Bramell till frukostseminariet ”Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft” den 8 juni med professor Monica Bellgran. Monica inledde med att transformation handlar om förändring nu men mot en okänd position, om att operera i det okända. Det är inte något som är lätt att förutsäga förutom att det innebär ett radikalt nytt läge, samtidigt som det är en möjlighet att uppfinna den nya framtiden.

Läs mer om seminariet här!

Hög potential hos Stoeryd

Notis · 2021-06-15

Stoeryd AB i Tranås inledde sitt nystartade arbete med Produktionslyftet med en inspirerande heldag i maj. Det är tydligt att det finns stor vilja och starkt driv att ta stora steg – att potentialen finns där var de fullkomligt enade om. Mer information har David Andersson.

Starkt utvecklingsintresse hos Presso

Notis · 2021-06-11

Presso AB i Skillingaryd visade fortsatt i slutet av maj ett starkt intresse av att starta Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsresa med inslag av automation. De inledde med en mycket bra presentation av företagets vision, mål och riktning. Det finns också ett intresse av att söka automationscheck. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Engagerade medarbetare med Lean-introduktion

Notis · 2021-06-07

Laserstans TechPro i Svedala har precis slutit avtal med Produktionslyftet med avtalsskrivning och uppstart. Ett bra möte har redan genomförts med engagerade medarbetare och en Lean-introduktion med ledningen kommer att arrangeras i slutet av juni, med fortsatt arbete planerat efter semestern. Mer information har Bengt Gebert.

Partner

Intressenter och finansiärer