Nyhetssida med Produktionslyftssatsning

Notis · 2012-09-27


Fromells VIP-Teknik AB skriver så här på sin nyhetssida från slutet av augusti: ”Fromells startade mot slutet av 2011 ett utvecklingsarbete med hjälp av Produktionslyftet som syftar till att lägga en bra grund för långsiktig utveckling av verksamheten. Produktionslyftets arbetssätt grundas på att utveckla produktionssystemet i företaget efter de principer som används inom Lean Production och därmed läggs en grund för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning.

Fokus ligger på att stärka kompetens, effektivare produktion och metodik för ständiga förbättringar. I motsatts till traditionell effektivisering riktar sig metoderna på att minska icke värdeskapande tid. Efter ett inledande halvt år kan vi kort summera följande aktiviteter:

Ett genomfört pilotprojekt där vi efter värdeflödsanalys har reducerat ledtiden med 50 % samt arbetstiden med 15 % för en produktfamilj
Genomfört 5S (ordning och reda) på tre arbetsplatser
Påbörjat arbetet med styrning av inkommande material.”
Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer