Nyindustrialisering – seminarium den 2 oktober

Notis · 2015-09-24

CLIP/Högskolan i Gävle, Vinnova och Produktionslyftet välkomnar till ett seminarium om vägar mot hållbar produktion och konkurrenskraftiga industriföretag. Föreläsare är bland andra representanter från Sandvik Material Technology, Produktion2030 och Vinnova. Från Produktionslyftet deltar programdirektör Birgitta Öjmertz. Mer information har lars.bengtsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer