Nysatsning inom Lean Forum Bygg

Notis · 2012-06-29


Föreningen Lean Forum Bygg gör en satsning på förnyelse med uppdaterad hemsida, nytillträdd ordförande och uppfräschad logotyp. Även nyhetsbrevet har fått en översyn och ska initialt publiceras med fyra nummer per termin. De utökar samverkan med andra partner för ett ökat aktivitetsutbud och räknar framöver med att även själva stå för en del arrangemang. Med tanke på det stora Lean-intresset inom byggbranschen just nu känns satsningen vältajmad. Mer finns att läsa på den nya hemsidan där du även kan anmäla dig för gratis medlemskap – se www.leanforumbygg.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer