Nytändning för Lean i Östervåla

Notis · 2012-04-19


I slutet av mars genomfördes en konstruktiv avstämning hos Zetterbergs Industri i Östervåla. Daglig styrning är fortsatt deras viktigaste verktyg i Lean-arbetet, men nu har de kompletterat det med en offensiv kapacitetsplanering på 3, 12 respektive 26 veckors horisont. De har en ny version av den tavla där de följer alla order från kundens beställning till start i produktionen.

Den tidigare versionen har använts länge; uppdateringen har gjorts för att göra tavlan mer lättläst (se bild). Deras nya produktionschef börjar i maj och de har beslutat att styrgruppen fortsätter med möten varannan vecka trots att Produktionslyftets Lean-coacher kommer mer sällan. Pulsmöten fortsätter enligt plan varje vecka och arbetet känns positivt med brinnande engagemang. Mer vet bjorn.langbeck@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer