Nytt entusiastiskt Produktionslyftsföretag

Notis · 2009-01-28

Programdirektör Birgitta Öjmertz och Produktionslyftets coach Jonas Laring har träffat representanter för företaget AB Carlsson & Möller och resonerat kring deras kommande medverkan i Produktionslyftet. Entusiasmen är stor och företaget uttryckte en stark önskan att komma igång med arbetet. Carlsson & Möller är framgångsrika inom sin nisch men ser samtidigt stora förbättringspotentialer i sin verksamhet. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer