Nytt läge efter VFA i Östersund

Notis · 2012-08-30


Hos Jonsson & Paulsson Industri i Östersund genomfördes mot slutet av maj en uppföljning av värdeflödesanalysen i pilotområdet. Det nya läget ritades upp och aktiviteter som leder till detta identifierades. Kritiska aktiviteter är arbetssätt med Kanban samt information till logistik, lager och processer längre upp i kedjan. Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer