Nytt Startprogram med fokus på hållbart ledarskap och förbättringsarbete

Notis · 2018-01-24

Den 27 mars startar ett Startprogram i Södertälje med tema ”Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean”. Som oftast i Startprogrammen får du här tillfälle att inspireras av företag som redan gjort liknande resor samt tillgång till verktyg för att bestämma ert eget nuläge, allt tillsammans med Produktionslyftets erfarna förändringsledare. Dessutom genomför du Startprogrammet med ett antal andra företag, vilket alltid leder till intressanta och utvecklande diskussioner. Här kan du läsa mer – ytterligare information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer