Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Notis · 2021-09-09

För ett begränsat antal företag erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 100 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram. Programmet är väl beprövat och syftar till utveckla bolagets konkurrenskraft och förmåga till förnyelse. Stödet från Tillväxtverket riktar sig till företag med upp till 100 anställda och Produktionslyftet erbjuder hjälp med ansökan. Se villkoren för stödet nedan.

Kontakta annika.nilsson@ri.se för mer information och hjälp med ansökan.

Villkor för Tillväxtverkets stöd

Utlysningen riktar sig till företag med upp till cirka 100 anställda som vill genomföra Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram. Företaget kan ingå i en koncern, men koncernen måste uppfylla EU:s definition för SMF. Gränsen 100 anställda är inte helt strikt, undantag kan göras efter förfrågan med motivering från Produktionslyftet. Kontakt med Tillväxtverket eller Produktionslyftet krävs innan ansökan.

Detaljerade förutsättningar för att kunna ansöka:

  • Företaget är ett SMF enligt EU:s definition och om det ingår i en koncern så är koncernen SMF enligt EU:s definition.
  • Företaget har inte genomfört både ett startprogram automation och fått en automationscheck inom Robotlyftet.
  • Företaget ska ha godkänts av Produktionslyftets styrelse för att tas in i programmet.
  • Företaget kan beviljas stöd med 50 procent av kostnaden och maximalt stöd är 100 000 kronor. Stöd kan bara sökas för kostnader under 2021.
  • Företag som genomfört ett startprogram automation eller beviljats en automationscheck inom ramen för Robotlyftet kan få stöd med maximalt 50 000 kr. I övrigt gäller samma villkor som i punkten ovan (max 50 procent stöd för kostnader under 2021).
  • Ansökan om utbetalning måste ske senast den 1 december 2021.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer