Nytt upplägg för operatörsunderhåll hos Hanson & Möhring

Notis · 2015-06-24

På Hanson & Möhring i Halmstad har de testat Produktionslyftets nya underlag för operatörsunderhåll, vilket togs emot mycket bra där de ser en stor nytta med att jobba på det sätt som materialet beskriver. Både underhållsavdelningen och produktionspersonalen ser fram emot att pröva upplägget fullt ut och pilotområden är redan utvalda. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer