Nyttig flödeskartläggning

Notis · 2018-09-12

I början av september kartlade VBG Truck Equipment i Vänersborg sitt värdeflöde vilket inledddes med en kort genomgång av olika begrepp som cykeltid, takttid och genomloppstid samt vad i kedjan som är värdeskapande och hur variation i operationernas cykeltider påverkar lager och genomloppstid. Kartläggning visade nyttan av att gå ut ”på golvet” och se hur saker och ting fungerar i verkligheten. Bilden är från ett tidigare Lean-spel. Mer information har markus.lundgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer