Nyttiga diskussioner kring produktionssystem

Notis · 2008-11-28

På WR Controls AB, WRC fortsätter det påbörjade arbetet med produktionssystemet. Arbetsgruppen har fått god insikt i hur mycket egen tid de behöver lägga för att resultatet ska bli bra. Den 6 november ägnades åt en återblick och diskussion kring de principer och värderingar som de tidigare valt ut. En del nya perspektiv tillfördes och mot slutet av dagen diskuterades rimliga målsättningar för arbetet med att utveckla produktionssystemet. Mer information har malin.hallin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer