Ökade volymer och bättre kvalitet

Notis · 2016-04-28

OilQuick i Hudiksvall avslutade Produktionslyftet i slutet av mars, där några av effekterna av arbetet är ökad kundfokus med insikt kring helheten. Även viljan och förmågan till ständiga förbättringar har ökat hos alla och de upplever både en större arbetstrivsel och ökad vi-känsla. Trots ökade volymer har dessutom både leveransprecisionen och kvaliteten blivit bättre. På tårtan ser vi Lean-koordinator Erik Larsson och produktionschef Tobias Dahlström. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer