Olofsfors bygger en stadig grund för framtiden

Artikel · 2023-12-19

Band- och stålsproducenten Olofsfors AB utanför Nordmaling gick in i Produktionslyftets utvecklingsprogram för att stärka sin långsiktiga konkurrenskraft. De är nu inne i fas två av programmet och har börjat arbeta med det första pilotområdet.

– Under de senaste åren har det blivit tydligt hur utsatt industrin är för yttre faktorer som till exempel pandemi och krig, säger Ulrica Lundberg, kvalitetschef på Olofsfors. Omständigheter som ligger utom vår kontroll driver prisökningar och skapar oro i världen och på marknaden. Vi kände ett behov av att vända blicken inåt, att förbättra det som vi själva kan påverka för att skapa en stadigare grund att stå på.

Anders Eriksson, operatör, Ulrica Lundberg, kvalitetschef, och Tomas Strömberg, produktionschef på Olofsfors. Till höger ett skogsband från Olofsfors.

Med 140 medarbetare är Olofsfors den största privata arbetsgivaren i Nordmalings kommun. Verksamheten har en historia som går tillbaka till 1700-talet men företaget blickar ständigt framåt med en tydlig profilering inom innovation och produktutveckling. Tillverkningen av stålprodukter sker inom tre huvudsakliga affärsområden – skogsband, vägstål och slitstål, där cirka 60 procent av produkterna går på export.

– Vi levererar på en global marknad där vi upplever en allt hårdare konkurrens, säger Tomas Strömberg, produktionschef på Olofsfors. Därför vill vi jobba med konkreta förbättringar som till exempel att reducera spillet i produktionen, men framför allt att utforma en långsiktig strategi för utveckling och ökad konkurrenskraft.

Produktionslyftet blev en nystart

Ulrica Lundberg och Tomas Strömberg kände till Produktionslyftet sedan tidigare, och de hade även varit i kontakt med konsultföretaget iTid, som har flera coacher som arbetar i Produktionslyftet. Initiativet förankrades i ledningen och sedan startade arbetet under maj 2023.

– Vi har många som är nya i ledningsgruppen så timingen var perfekt, säger Tomas Strömberg. Vi har haft möjlighet att avsätta tid för att jobba med vision, gemensamma värden och styrande dokument. Det känns som en slags nystart.

Bland de konkreta förbättringsområden som Olofsfors initialt fokuserar på finns arbetssätt, förbättringsarbete, avvikelsehantering, ställtider och planering.

– Ett exempel är att vi vill fånga upp kvalitetsavvikelser redan i vårt produktionsflöde, innan produkterna når kunderna och det uppstår reklamationer, säger Ulrica Lundberg. Det finns också potential att sänka kostnader genom att spara på förbrukningsmaterial och energi, att hela tiden sträva efter att bli lite effektivare.

I sitt arbete med Produktionslyftet har Olofsfors hjälp och stöd av två coacher – Lars-Erik Lindström och Moa Hedestig, båda engagerade via iTid.

– Engagemanget i styrgruppen har varit på topp, det känns att de tycker att det är kul och givande att arbeta med de här frågorna, säger Lars-Erik Lindström. I den dagliga driften prioriteras ofta operativa och mer kortsiktiga utmaningar, visionerna får vänta. Så det har varit uppskattat och värdefullt att skapa en plattform för diskussioner om kultur och utveckling.

Utvecklar produktionslina

Olofsfors har nu genomfört ett tiotal träffar inom Produktionslyftets 18 månaders utvecklings­program. Den första strategiska fasen – övergripande mål, utmaningar, prioriteringar och drivkrafter – är avklarad och de arbetar nu i en experimentell fas med det första pilotområdet. Där ligger fokus på att utveckla produktionslinan för tvärjärn som används i företagets skogsband.

– Vi har en toppmodern produktionsanläggning och fantastiska medarbetare som är både kunniga och engagerade, säger Tomas Strömberg. Nu ska vi skapa en tydlig struktur för förbättringsarbete och involvera våra medarbetare ännu mer så att vi hela tiden kan ligga i framkant med konkurrenskraftiga erbjudanden till våra kunder.

Läs mer om Olofsfors på olofsfors.se →
Kontakta Lars-Erik Lindström för information om Produktionslyftets insatser →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer