Om jag får säga vad jag tycker …

Ledare · Hans Reich • Produktionslyftet · 2014-05-28

De flesta etablerade riksdagspartierna framhåller med all rätt vikten av att behålla jobben i Sverige. Då är det också avgörande att vi jobbar ”rätt”; är det så att vi måste arbeta mer i Sverige? Vore det inte bra om vi kunde jobba mindre och samtidigt få mer gjort genom att hushålla med människornas tid, hushålla med el, hushålla med material och hushålla med hur vi använder våra fabriker och vår gemensamma sektor?

Många av tankarna bakom Lean skapades i Japan efter andra världskriget när japanerna var fattiga. De hade ont om tomter, de hade små fabriker, outbildade arbetare, mycket lite material och väldigt få kunder. Vad skulle de göra? En del idéer fick de bland annat från den amerikanska krigsindustrin under andra världskriget, där kvinnorna stod för produktionen. Kvinnorna använde sina kunskaper på ett sätt som imponerade på japanerna. De var också fattiga och fick vända på slantarna. De såg till att vara väldigt effektiva för att få sin tid att räcka till och de slängde ingenting, samtidigt som de släckte ljuset och stängde dörrarna för att värmen inte skulle försvinna. De var tvungna att hushålla med vad de hade.

Vid ett tillfälle fick Taiichi Ohno, produktionschef på Toyota efter kriget, frågan om hur de hade lyckats. Han svarade att hans chef Toyoda ”tvättade ekonomerna ur hans hår”. Han menade att ekonomerna såg stora lager som en tillgång och människors kompetens som en minuspost – vilket ledde till rådet att vi ska köpa mer och tidigare än vad vi behöver för att skapa jobb, trots det egentligen bara skapar slöseri. Och slöserier skapar varken höjda pensioner eller möjlighet att sluta arbeta när kroppen säger emot.

Inom Produktionslyftet försöker vi inspirera Sverige att jobba bekvämt och smart i stället för hårt och dumt genom att lära ut arbetssätt där vi tillsammans skapar välstånd genom att ta bort slöserier så att vi får så mycket som möjligt att fördela. Visst vore det bra om politikerna från alla läger också stimulerade effektiv hushållning och ett smartare sätt att arbeta – att hellre vara ”smart och lat” än att jobba ”hårt och dumt”? Det tycker åtminstone jag.

Hans Reich • Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer