Finansiärer

Nedan visas Produktionslyftets nationella finansiärer. Dessutom tillkommer regional finansiering kopplad till regionala projekt samt företagens insats.

Tillväxtverket

Medfinansiär från 2007 till och med 2010, tilläggsfinansiär från 2010 till mitten av 2014 och medfinansiär från 2014 samt huvudfinansiär från andra halvåret 2016, verksamhetsbidrag för 2017-19 på 7 miljoner per år samt viss tilläggsfinansiering för att ytterligare stärka små och medelstora företags medverkan.

Ansvarig: Björn Langbeck

Tillväxtverkets (dåvarande Nutek) finansiering av Produktionslyftet omfattar 15 miljoner kronor för perioden 2007-2010, 2,5 miljoner kronor 2010-2013 riktad till fordonsindustri, drygt 7 miljoner kronor för perioden 2012-2014, 5 miljoner för perioden 2014-2015 (avslutas halvårsskiftet 2016) samt 7 miljoner från och med halvårsskiftet 2016.

Vinnova

Medfinansiär från 2007, huvudfinansiär huvudfinansiär 2014-2016, medfinansiär under 2017.

Ansvarig: Tero Stjernstoft

Vinnovas finansiering av Produktionslyftet omfattar 25 miljoner kronor för perioden 2007-2010, 25 miljoner kronor för perioden 2010-2012 (avslutas under 2013), 25 miljoner kronor för perioden 2013-2014 och 14 miljoner kronor 2015-2016, därefter medfinansiär inklusive medel kopplade till metodutveckling.

KK-stiftelsen

Medfinansiär från 2007 fram till och med 2013.

Ansvarig: Olle Vogel

KK-stiftelsens finansiering av Produktionslyftet omfattar 25 miljoner kronor för perioden 2007-2010 samt 25 miljoner kronor för perioden 2010-2012 (avslutades under 2013).

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer