Intressenter

Till initiativtagarna bakom Produktionslyftet hör Teknikföretagen och IF Metall, som båda stödjer programmet med eget regionalt och lokalt arbete.

IF Metall har cirka 340 000 medlemmar. Av dessa är cirka 265 000 yrkesverksamma. 22 procent av medlemmarna är kvinnor och IF Metall är därmed det tredje största kvinnoförbundet inom LO. 15 procent är under 30 år. Vi organiserar medlemmar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast, läkemedel, byggämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. Våra medlemmar arbetar på storföretagen i Sverige som Volvo, Eriksson och ABB. Vi har dessutom medlemmar inom bland annat gruvor, glasbruk och bilverkstäder. IF Metall har avtal på cirka 11 700 arbetsplatser, vilket är 93 procent av de arbetsplatser vi har medlemmar på. I kollektivavtal regleras lön och andra anställningsvillkor.

IF Metall arbetar för medlemmarnas intressen och för ett demokratiskt och jämställt samhälle där alla ska ha rätt till ett bra och tryggt arbete. IF Metall vill skapa bättre jobb och mer konkurrenskraftiga företag genom att utveckla arbetets innehåll och arbetsorganisationen. Målet är att alla inom industrin ska få chans att utvecklas på jobbet, få den utbildning och kompetensutveckling som behövs samt få ett större inflytande på sin arbetsplats.

Teknikföretagen företräder 3 600 medlemsföretag. Några få har tiotusentals anställda med verksamhet över hela världen. Många andra har ett mindre antal medarbetare. En del säljer avancerade tekniska tjänster. Andra producerar komponenter eller produkter med hög kvalitet. Gemensamt är att de alla är avgörande för Sveriges ekonomi och välstånd.

Teknikföretagens uppdrag är att stärka konkurrensförutsättningarna i Sverige och ge medlemsföretagen större utrymme att utveckla nya idéer som får svensk ekonomi att växa uthålligt. Det gör vi genom förhandlingsstöd, kurser och rådgivning direkt till medlemsföretagen samt genom avtalsförhandlingar med de fackliga organisationerna.

Teknikföretagen stärker också medlemsföretagens konkurrenskraft genom att påverka beslut om arbetsrätt, produktkrav, utbildning och forskning. Och genom att få fler unga att vilja bli ingenjörer och tekniker. Teknikföretagen utarbetar även standardavtal och andra kontraktshjälpmedel för effektivare affärer.

Partner

Intressenter och finansiärer