Intressenter

Till initiativtagarna bakom Produktionslyftet hör Teknikföretagen och IF Metall, som båda stödjer programmet med eget nationellt, regionalt och lokalt arbete samt har representanter i Produktionslyftets styrelse.

IF Metall

IF Metall har cirka 310 000 medlemmar. Av dessa är cirka 250 000 yrkesverksamma. 21 procent av medlemmarna är kvinnor och IF Metall är därmed det tredje största kvinnoförbundet inom LO. 18 procent är under 30 år. Vi organiserar medlemmar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast, läkemedel, byggämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. Våra medlemmar arbetar på storföretagen i Sverige som Volvo, Eriksson och ABB. Vi har dessutom medlemmar inom bland annat gruvor, glasbruk och bilverkstäder. IF Metall har avtal på cirka 11 600 arbetsplatser, vilket är 90 procent av de arbetsplatser vi har medlemmar på. I kollektivavtal regleras lön och andra anställningsvillkor.

IF Metall arbetar för medlemmarnas intressen och för ett demokratiskt och jämställt samhälle där alla ska ha rätt till ett bra och tryggt arbete. IF Metall vill skapa bättre jobb och mer konkurrenskraftiga företag genom att utveckla arbetets innehåll och arbetsorganisationen. Målet är att alla inom industrin ska få chans att utvecklas på jobbet, få den utbildning och kompetensutveckling som behövs samt få ett större inflytande på sin arbetsplats.

Teknikföretagen

Sverige står inför en tid av oanade möjligheter. Ny teknik, nya affärsmodeller gör det möjligt att tackla vår tids stora utmaningar. Den svenska teknikindustrin leder den utvecklingen.

Sveriges framtid är därför nära sammankopplad med industrins framtid. Dels för att Sveriges arbetsmarknad och välstånd är beroende av näringslivets framgång. Dels för att det är näringslivets lösningar som också kommer att vara Sveriges lösningar. Därför bör vårt fokus vara att främja innovation och utveckling i näringslivet, för teknik som gör världen bättre.

Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer