Styrelse

  • Göran Johnsson, ordförande
  • Peter Johansson, Teknikföretagen
  • Mats Björkman, Linköpings universitet
  • Malin Larsson, Vattenfall
  • Stina Wollenius, Glasgruppen
  • Tommy Thunberg Bertolone, IF Metall
  • Ottar Henriksen, NTNU/Lean Forum Norge

Partner

Intressenter och finansiärer