Vägledande principer

Produktionslyftet arbetar utifrån en intressentmodell, där goda effekter söks för de fyra huvudintressenterna – ägare, kunder, medarbetare och samhälle. Verksamheten är basera på Lean, som för Produktionslyftet handlar om hållbar utveckling och ett konsekvent beteende med ständiga förbättringar.

Verksamheten utformas med utgångspunkt i sju vägledande principer:

  1. Hjälp till självhjälp – vi utmanar och bygger tillsammans kompetens och drivkraft
  2. Långsiktigt tänkande – bestående förbättring som följer en linje
  3. Olikhet är en tillgång – respekt för alla, samförstånd, delaktighet och förankring
  4. Öppenhet och erfarenhetsutbyte – lär från alla de som redan gjort detta
  5. Ett gemensamt arbetssätt – vi vet att vi når resultat när vi följer vår metod och förbättrar den ständigt
  6. Lära genom att göra – måttligt med teori, mycket praktik och experiment
  7. Leva som vi lär – vi tillämpar själva vad vi lär ut

Produktionslyftet har också en gemensam metodik, en standard som tillämpas av alla coacher och andra som arbetar med de deltagande företagen eller med programmets ledning. Den gemensamma metodiken bärs upp av en handbok och ett omfattande pedagogiskt material samt utbildning, erfarenhetsutbyte och samordning mellan aktörerna. Metodiken är under ständig utveckling.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer