Ostnor på gång med sitt verksamhetssystem

Notis · 2009-10-28

Ostnor har tidigare arbetat med flera av verktygen och metoderna inom Lean, kunnandet inom dessa är stort och de har fått positiva resultat. Deras Lean-koordinator har till uppgift att tydliggöra styrgruppen och etablera ”pulsmöten”. Nästa steg gäller utrullningen av deras produktionssystem som kallas OVS (Ostnors VerksamhetsSystem), där ett utkast nu ligger ute på ”remiss” hos ledarna i produktion. Mer vet asa.martensson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer