Övertecknat seminarium i Oskarshamn

Notis · 2011-02-28


Produktionslyftet anordnade ett insiktsseminarium den 20 januari i samverkan med IUC Kalmar, Företagscentrum i Oskarshamn, Industrins Ostkustcentrum och Västervik Framåt. Förutom Produktionslyftets medarbetare så talade Johan Ljungdell, ansvarig för SPS Office i Oskarshamn, om Scanias imponerande Lean-resa. Sedan fick deltagarna en innehållsrik och givande guidning där de fick se hur långt Scania kommit i praktiken. Henrik Josefsson, Finnveden Gjutal i Hultsfred, berättade om det ”lilla” företagets Lean-resa och de resultat de uppnått. Deltagarantalet var begränsat till 30 så besöket blev övertecknat – men det blir en repris i Oskarshamn 30 mars! Mer vet mikael.thulin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer