På Österby Gjuteri börjar resultaten synas

Notis · 2013-08-30

Efter ett år med Produktionslyftet kan Österby Gjuteri i Österbybruk kassera in viktiga resultat i de två pilotområden som startades i slutet av 2012. Företaget har höjt den interna leveranssäkerheten i gjuteriet från cirka 60 % i slutet av kvartal 1 till fem veckor i rad med 100 % i juni.

När de i formsalen startade daglig styrning över båda skiften blev det lättare att hinna med dagens arbete i tid och därpå började stålet gjutas enligt plan. Daglig styrning hade redan innan dess lyft ett annat mätetal i orderhanteringsprocessen, då antal dagar till ordererkännande sjönk från 25 dagar till 5 på bara ett halvår. Nästa steg är att sprida förbättringsarbetet och efter en Lean-introduktion för avdelningarna för renseri och kontroll är de beredda att ta sig an nya utmaningar. Mer vet kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer