”På Sanco ställer vi inte in – vi ställer om”

Notis · 2021-03-23

Sanco i Örnsköldsvik AB hade gärna velat ha en tradtitionell start på sin Produktionslyftsresa med Fas 1 men fick på grund av pandemin istället växla om till digital mötesmetodik och coachning. Framåt är förhoppningen att smittspridningen kommit ner till acceptabla nivåer innan pilotgruppen startar sitt arbete. Sanco var innan Produktionslyftet inte så vana med digitala verktyg i mötessamanhang, men hela gruppen har snabbt anammat arbetssättet.

– Det digitala fungerar bättre än vad jag trodde, säger Magnus, en av Sancos styrgruppsmedlemmar. Vi har tillsammans med digitala möten även använt digital whiteboard.

En av fördelarna med det är att alla ser vad de andra skriver, vilket i sin tur bidrar till bredare diskussioner. Produktionslyftets coacher Moa Hedestig och Kicki Vult von Steyern är alltid med på distans och även andra deltagare på Sanco har vid behov kunnat ansluta på distans. Samtliga på plats ansluter separat så att det inte blir någon skillnad och alla får lika stort utrymme.

– Det underlättar även för oss coacher när vi fördelar ordet och delar in i grupper, säger Moa, huvudcoach. Största utmaningen hittills var flödeskartläggningen på distans, men även där har det gått över förväntan. Tack vara dagens smarta mobiler kunde vi, coacher och några till på distans, följa med runt i flödet.

Företagets koordinator Kristina tror att arbetssättet till och med kan ha varit en fördel. Det blir naturligt att alla får komma till tals och tala till punkt utan att bli avbruten, ingen blir gömd eller glömd i gruppen. Det ökar också företagets digitala självförtroende och idag innebär det inga konstigheter att ”produktionslyfta” via datorn.

– Produktionslyftets devis ”Ett gemensamt arbetssätt och lära genom att göra” blir särskilt viktigt för programmets coacher under denna resa, säger Kicki, biträdande coach. Detta nya digitala arbetssätt inom Produktionslyftets 18-månadersprogram utvärderas löpande och justeras vid behov, bland annat har vi förändrat gruppindelning och utökat mängden delgrupper.

Självklart är Produktionslyftets metodik och standard fortsatt ”på plats”, men erfarenheten så här långt är att digitala workshoppar även i framtiden kan vara ett bra komplement. Mer information har Moa Hedestig.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer