Partnerdag med Lean Forum Bygg

Notis · 2014-03-27

Den 13 mars genomförde Lean Forum Bygg en gemensam dag för sina partnerorganisationer med ett antal intressanta föredrag och en god mingellunch. Syftet är att tillsammans med medlemsföretag lyfta fram nyttan och behovet av Lean i branschen. Ordförande Kajsa Simu kunde hälsa ett 40-tal representanter välkomna till NCC i Stockholm och arrangemanget som främst Magnus Widfeldt – också engagerad inom Produktionslyftet – stod bakom. Dagen inleddes med en inspirationsföreläsning från Produktionslyftets Hans Reich som drog historiken bakom Toyotas framgångsrika koncept fram till dagens tillämpning av det vi i dagligt tal kallar Lean. Mats Berntsson från Ytterbygg, tidigare vinnare av Årets Leanbyggare, berättade om hur de gått vidare med sitt Lean-arbete genom att engagera både partner och leverantörer.

Därefter presenterade tre av partnerorganisationerna – Chalmers Professional Education, Prolog och Olivetree – sina erbjudanden gentemot Lean Forum Byggs medlemmar och partnerföretag, innan Emile Hamon från Veidekke tog över. Emile berättade engagerat och inspirerat om det VDC-koncept – Virtual Design & Construction – som företaget använder sig av. Jerker Lessing från Tyréns berättade övergripande om industriellt byggare; var vi är och vart vi är på väg, bland annat med erfarenheter från sin gästforskning vid Stanford University.

Kajsa och Magnus kunde kort berätta om den ansökan för ett strategiskt innovationsprogram inom samhällsbyggnad som skickats in – informationshantering och industriella processer i praktisk användning – och som ligger för beslut. För Produktionslyftet är detta mycket intressant då vi gärna är med och stöttar byggbranschen i deras arbete med att etablera ett mer Lean tankesätt. Dagen rundades sedan av med ett lättsamt grupparbete under ledning av Fredrik Friblick från Prolog. Partnerdagen upplevdes av deltagarna som positiv och inspirerande och tanken är att Lean Forum Bygg återkommande ska arrangera dessa, vilket vi ser fram emot. På bilden ses Hans Reich i samtal med KTH-studenterna Victor Atterström (till vänster) och Henric Theorin. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer