PiiA Summit – innovation inom automation

Notis · 2014-08-28

Det strategiska innovationsprogrammet PiiA – Processindustriell IT och Automation – har som målsättning att stärka Sveriges företag genom effektivare processer och automation. Produktionslyftet har sedan tidigare en del samverkan med Automation Region, en av aktörerna bakom PiiA, där även tankarna kring Lean ingår som en viktig del i programmets satsning. Den 21-22 oktober arrangerar PiiA sin årskonferens PiiA Summit tillsammans med Automation Region och SICS i Västerås, där bland annat ett antal av PiiAs beviljade projekt kommer att presenteras. Konferensen är en mötesplats för företag och forskningsparter som vill medverka till strategisk förnyelse inom området och löper lunch-till-lunch och anmälan görs via www.sip-piia.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer