Piloter och coacher på plats

Notis · 2007-08-28

Vecka 33 och 34 innebar lite av ett avstamp för Produktionslyftet. Vecka 33 hade programmet en kick-off med planering för bl a Produktionslyftets Lean-coacher. Veckan därefter var det dags för Produktionslyftets styrelsemöte, där den första omgången av pilotföretag identifierades. Således är allt på plats för det inledande operativa arbetet, ett arbete som kantats av ett inspirerande högt intresse från företagens sida. Bilden visar Produktionslyftets samlade resurs så här långt. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer