Pilotgrupp i orderflödet

Notis · 2011-04-29

Hos Scana Steel Björneborg har en ny pilotgrupp dragits igång i början av april, sammansatt av personer i orderflödet – det vill säga från ordermottagning till planering. I gruppen diskuteras det mycket och de inser sin betydelse för hur flödet fungerar i produktionen. Samtidigt måste de arbeta efter en del svårkombinerade mål, som exempelvis långsiktighet och ekonomisk kvartalsavstämning. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer