Pilotstart med fokus på samordning i Norrköping

Notis · 2016-12-22

Nu drar andra fasen och pilotarbetet igång på Händelöverket i Norrköping. E.ON Värmeproduktion sköter sina leveranser av värme till samhället och specifika kunder med stöd av komplexa värmesystem.

I Norrköping förbränns en stor andel avfall vilket som bränsle innebär en mycket tuff miljö med högt slitage i bränsleberedningen samtidigt som den är en kritisk anläggningsdel som vid stillestånd snart leder till förbränning av mindre gynnsamma bränslen. Pilotgruppen på Händelö är brett sammansatt och representerar alla organisatoriska delar som måste samverka för att både drifthålla och underhålla bränsleberedningen – utan denna samordning står slöserierna på kö runt hörnet! Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer