Plan för Johpomeks Lean-introduktion

Notis · 2007-10-28

Johpomek AB i Osby, ett av Produktionslyftets tio pilotföretag, har genomfört sin första träff med Lean-coacherna Lars Eskilsson och Jonas Laring. Efter kontraktskrivning genomförs normalt en kort introduktion till Lean och sedan Lean-spel resten av dagen, men då Johpomek spelade spelet i våras med hela företaget valdes en annan strategi. De testade en idé inom coach-gruppen som går ut på att visa styrkan i standardiserat arbete. Produkten var ett pappersplan och målet att utveckla en standardiserad tillverkning av produkten som bäst fyllde kundernas (i det här fallet coachernas) önskemål. Vidare diskuterades Lean mer ingående med tankar kring vad Johpomeks kunder uppskattade mest av företaget och gjorde att de köpte av just Johpomek. Vi återkommer med en artikel om företaget längre fram – mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer