Platser kvar på kursen ”Lean och ledarskap” i Södertälje

Notis · 2015-08-28

Kursen på 7,5 högskolepoäng inleds den 13-14 oktober och omfattar totalt fem tvådagarsträffar i Södertälje. Ledarskapet är avgörande för en organisations Lean-resa, men vad är det som skiljer ett ”Lean ledarskap” från annat ledarskap? Hur kan ledare utveckla sin förmåga att leda förändringar och utveckling?

Den uppskattade kursen utgår från olika teman, som till exempel hur du kan utveckla och tydliggöra ditt operativa ledarskap samt stöd för coachning och utveckling av medarbetare. Du lär dig att arbeta med visioner och mål för en långsiktig utveckling. Som en tidigare deltagare, en fabrikschef inom processindustrin, uttryckte det: ”Först nu förstår jag vad det handlar om att arbeta med vårt eget produktionssystem, nu ska jag engagera min nya ledningsgrupp i utvecklingsarbetet!” Läs mer i kalendariet på www.produktionslyftet.se – mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer