PlymoVents produktionssystem under utveckling

Notis · 2008-01-28

Projektgruppen vid PlymoVent AB i Lycksele har arbetat under december med att ta fram de grundläggande värderingarna och principerna i sitt produktionssystem. De har även tagit fram ett förslag på bild som ska illustrera systemet. Vad dessa värderingar och principer betyder för företaget diskuterades livligt vid en träff den 18 januari. Resultatet blev ett bra underlag för att gruppen ska kunna formulera texten i sitt produktionssystem. Lean-introduktionen för alla anställda är inplanerad till början av februari. Bilden visar projektgruppen under ledning av platschef Tony Norgren längst till höger. Mer vet Produktionslyftets Lean-coach (längst till vänster) hans.engstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer