Populär Produktionslyftsföreläsning

Notis · 2012-05-31


I mitten av april medverkade Produktionslyftets Hans Reich som föreläsare vid elektronikmässan i Kista, SEE 2012. Under rubriken ”Så arbetar världens mest framgångsrika företag” beskrev Hans hur det går att arbeta effektivare, vad Produktionslyftet är och hur företag kan söka samt gav exempel på goda erfarenheter gjorda i programmet. Totalt besöktes mässan av drygt 4500 personer. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer