Populära Lean-föreläsningar på Tekniska Mässan

Notis · 2007-10-28

På Tekniska Mässan den 16-19 oktober medverkade Produktionslyftet vid de dagliga lunch-seminarierna i A-hallen. Två av dagarna var det Anders Hugnell som föreläste om Lean, de andra två var det Hans Reich. Vid varje tillfälle lockades mellan 60 och 70 åhörare, vilket gjorde att de var de populäraste föreläsningarna av alla. Mer information har anders.hugnell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer