Populärt Produktionslyftet i media och möten

Notis · 2007-08-28

Sedan årsskiftet har Produktionslyftet märkts ordentligt i såväl media som på olika möten som seminarier och konferenser. Några mycket omskrivna evenemang den närmaste tiden där Produktionslyftet är engagerade är Lean Forum Konferens (www.leanforum.se) och Scanautomatic (www.scanautomatic.se). Vi har även medverkat vid flera regionala sammandragningar och lokala nätverksträffar – sedan årsskiftet har vi föredragit för ca 650 personer! Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer