Positiv årsstart hos Saltå Kvarn

Notis · 2016-01-28

Första mötet för året hos Saltå Kvarn i Järna erbjöd en positiv dag med bra diskussioner om deras utmaningar utifrån självutvärdering och SWOT-analys. Styrgruppen är väldigt engagerad och arbetet fokuseras nu på att skapa samsyn kring prioriteringar och vilka flöden som ska ingå i pilotprojektet.

Företagets VD höll även ett mycket bra anförande kring deras affärsplan, som utgjorde en bra ingång till analysen. Bilden visar styrgruppen och Produktionslyftets Lean-coacher utanför Saltås butik (fotograf Maarit Ströberg). Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer