Positiv avslutning hos Oskarshamn Energi

Notis · 2019-03-01

Under vecka 9 avslutade Oskarshamn Energi sitt arbete med Produktionslyftet efter 18 månader. Företaget har tagit många viktiga steg för att bli långsiktigt framgångsrika har själva under perioden räknat till närmare 90 större loggade förbättringar – till det ska läggas många mindre förbättringar som inte loggats. Medarbetarindex, företagets egen mätning av trivsel på arbetsplatsen, har gått från 65 till drygt 84 procent på ett år, en imponerande förändring! Samtidigt har sjukfrånvaron mer än halverats på samma tid. Styrgruppen har en plan för vart de ska med verksamheten, mål är uppsatta halvårsvis för alla avdelningar och en uppföljningsplan finns på både styrgruppens och avdelningarnas mål. På bilden Produktionslyftets Lean-coach David Andersson (till vänster ) med VD Jöns Wahlström – för mer information kontakta David Andersson.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer