Positiv förbättringsgrupp hos Motala Verkstad

Notis · 2009-02-28

Tidigt i februari startade Motala Verkstad sin första förbättringsgrupp i samma pilotgrupp som tidigare börjat med 5S. Efter den inledande dagen var de medverkande försiktigt optimistiska inför uppgiften att få gruppen att fungera och visade ett stort engagemang. De visade också att de hade insikt om att det är en lång väg att vandra innan förbättringsgruppen fungerar som det är tänkt, men visade tydligt att de var villiga att ge sig in på resan. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer