Positiv och insiktsfull avstämning hos Tebex

Notis · 2011-08-26

Inför halvårsskiftet genomförde Tebex Cable Assemblies en avstämning kring hur arbetet har fortskridit. Överlag ser det mycket bra ut och de fortsätter att konsekvent jobba på och leva efter det som bestämts, samtidigt som insikten om faran att falla tillbaka i gamla rutiner betonades. Mer information har jan.linell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer