Positiv start hos småländska El-Björn

Notis · 2015-11-26

El-Björn i Anderstorp inledde i början av november sitt Produktionslyftarbete med ett möte med en för detta tillfälle förstärkt styrgrupp. Det var överlag en bra dag med mycket diskussioner och glada tillrop, ett positivt avstamp för fortsättningen. Det är också inspirerande att deras försäljningschef kommer från ett tidigare Produktionslyftsföretag. Mer information har malin.hallin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer