Positiv uppstart av fas 2 hos Specma

Notis · 2013-02-28


Specma AB har fått en flygande start i det fortsatta Produktionslyftsarbetet. I pilotgruppen, som omfattar rörproduktion och stödjande funktioner, har de haft intensiva diskussioner och många aha-upplevelser för såväl produktion som planeringen.

En djupare förståelse för koppling mellan bland annat flöde, batchstorlekar och ställtider har också uppnåtts. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer