Positiv utveckling mot flöde

Notis · 2014-01-29

Det var ett bra möte i Munkfors hos Munkforssågar den 17 december, där de fokuserade på att hitta fler slöserier i pilotområdet. Det noterades att förslagen blir alltmer styrda mot att få flödet att bli bättre, vilket är en positiv utveckling. De arbetar också med att hitta alternativa mätmetoder vid omställningar, eftersom dessa är deras största tidstjuv. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer