Positiv utveckling och långsiktig planering

Notis · 2011-12-22

I månadsskiftet november-december planerade Arvika Gjuteri för nästa års aktiviteter, men redan nu ser de en positiv utveckling på både antal förbättringsidéer och genomförda förbättringar. Pilotområdets flaskhals, som vid start låg på 35 enheter per timme, har under de senaste fyra veckorna legat på över 60 per timme. Företaget har även gjort tre studieturer till Ostnor i Mora för att få inspiration. Mer vet bo.ericson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer