Positiva signaler efter Scanautomatic

Notis · 2014-12-18

Den 2 december genomförde Svenska Mässan det sedvanliga uppföljningsmötet med branschrådet för mässorna Scanautomatic och ProcessTeknik. Ett 20-tal personer deltog vid mötet där Mikael Jansson från Fairlink initierat och intressant presenterade den sammanställning som gjorts runt mässorna, med både tillbakablickar och identifiering av trender.

Överlag visade både utställarnas och besökarnas bedömningar på en tydlig förbättring från 2012 till 2014, även om vissa absoluta tal inte ökat. Antalet utställare, knappt 300 stycken, var exempelvis något sämre än förra mässan, medan besökarantalet 9900 innebar en liten ökning. Ett 60-tal seminarier och utbildningar genomfördes och lockade sammanlagt cirka 1000 besökare. Här ser vi också en tydlig trend som är intressant, inte minst med tanke på Produktionslyftets engagemang: Deltagandet vid seminarier har stadigt ökat under de tre senaste arrangemangen, från 3 procent 2010 till 8 procent 2014. Det gäller även intresset för kompetensutveckling och att ta till sig ny kunskap, där intresset under samma period ökat från 9 till 27 procent – faktum är att hela 15 procent av besökarna menar att den viktigaste anledningen till att besöka mässorna är seminarier och workshoppar.

Detta tar vi till oss, liksom det faktum att över 80 procent av besökarna endast besöker mässorna under en dag, varför exempelvis återkommande föredrag vore väldigt relevanta. Vi ska också ge en eloge till Svenska Mässan för deras initiativ med Teknisk tjejlunch, där kvinnliga profiler från näringslivet inspirerar tjejer att söka sig till tekniska utbildningar. Vilket kan behövas i denna mansdominerade bransch med endast 9 procent kvinnliga besökare på mässorna … En annan tråkig detalj är att Ann Åfeldt kommer att lämna uppdraget som mässansvarig för ProcessTeknik för andra uppgifter inom Svenska Mässan. Det positiva är att Pia Nyzell, tidigare mässansvarig för Scanautomatic, tar över ansvaret för båda mässorna. Nästa gång Scanautomatic och ProcessTeknik arrangeras blir den 4-6 oktober 2016. Bilden visar Hans Reich under föreläsningen på mässan – mer vet bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer