Positiva uppföljningar hos Contiga

Notis · 2015-02-26

Hos Contiga i Norrtälje genomförs uppföljning av de utvärderingar som gjorts kring startade arbetssätt med diskussioner kring spridningsplan och organisation av olika team. De har även haft uppföljning av pilotområdet, där daglig styrning fungerar mycket bra liksom förbättringsgruppsarbetet. Kopplingen mellan nyckeltal och måltillstånd är också bra. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer