Positivt inför avslut hos Saltå Kvarn

Notis · 2017-04-27

Saltå Kvarn i Järna avslutar nu sitt arbete inom Produktionslyftet (vilket vi återkommer mer utförligt om). Så här långt kommenterar kvalitetsingenjör Therese Grandell Svärd deras arbete: ”Jag har tidigare arbetet med olika system för kvalitetssäkring och ständiga förbättringar och för mig är Lean ett annat uttryck för kvalitetssäkring.

Jag upplever att sedan 5S och standardiserat arbetssätt infördes (i kvarnen) så går många arbetsuppgifter, som tidigare upplevdes som tråkiga och jobbiga, mycket fortare och är lättare att utföra – vilket såklart frigör tid för till exempel förbättringsarbete.” Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer