Presentation av produktionssystem

Notis · 2013-02-28

Hos Inission genomfördes en dag med hela Göteborgsenheten engagerad i Lean-spel, vilket ledde till en bra spelutveckling med god vinst. Ledningen presenterade utkastet till företagets produktionssystem på ett genomtänkt och naturligt sätt, där platschefen deltog med stort engagemang. Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer