Läs pressreleasen i din webbläsare >>

Produktionslyftet
PRESSRELEASE 2011-10-13

Gäddede Elektronik AB (GELAB)
i Östersund och Gäddede
– ett av 2011 års Produktionslyftsföretag!

GELAB har bestämt sig för att strategiskt satsa på – och godkänts som deltagare i – Produktionslyftet för att kunna fortsätta ligga i framkant med leveranser av elektronik, antenner och kablage. GELABs styrka är att på ett flexibelt sätt med hög leveransprecision kunna förse sina kunder med kvalitativa produkter på ett bra sätt och till rätt pris. Med hjälp av Produktionslyftet kommer GELAB att effektivisera verksamheten och därigenom kunna skapa ännu större kundnytta och höja våra kunders konkurrenskraft.

– För att överleva som en toppleverantör i Sverige satsar vi nu stort på att öka den inre effektiviteten för ökad konkurrenskraft i den tuffa bransch vi befinner oss i med internationell konkurrens från bland annat Baltikum och Polen, säger VD Christer Engnér.

Ladda ned hela pressreleasen:
PR_Gelab_111013.pdf »

För mer information:
VD Christer Engnér når du på tel 0672-41 21 05
eller e-post christer.e@gelab.se

Koncerntillhörighet: Gelab Care AB. Grundat 1982 i Gäddede, omsättning ca 150 MSEK 2010, antal anställda ~100 personer totalt, anläggningar i Östersund och Gäddede i Jämtlands län med partner i Asien, export till Europa och USA, verksamhetsinriktning är CEM/EMS, d v s kontraktstillverkning av elektronik, antenn, kablage samt industrialisering, prototypframtagning, design och utveckling av elektronik och produktionstestutveckling.
Inom svensk industri finns en betydande produktivitets-potential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd. De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de stora globala företagen, samtidigt som de i många fall inte har egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp. Läs mer på www.produktionslyftet.se!